Ann Wingård, försäljningschef på Indoor Energy – därför ska du välja en specialist på helheten

Ann Wingård, Försäljningschef, Indoor Energy

Det låter förstås som en paradox att både vara specialist och samtidigt ha kunskap om helheten. Men efter mina sex månader som försäljningschef här på Indoor Energy så drar jag slutsatsen att det är precis vad vi är och att det är vad som gör oss unika – att vi ser till helheten vad gäller fastigheters energiåtgång inom ramen för ventilation, värme och kyla.

Varför är det då viktigt? Jo för att ventilation, värme och kyla tillsammans utgör upp till 60 % av en byggnads totala energiåtgång. Därför är det också viktigt att ha ett proaktivt förhållningssätt och vara förutseende, och på Indoor Energy är det så vi bygger hela vår serviceavtalsmodell. Vi rycker inte enbart ut när något slutat fungera (även om vi förstås gör det också), utan vi förutser problemen innan de uppstår. Det är inte bara skillnaden mellan en i värsta fall stillastående verksamhet och full produktion, utan också av betydelse för de löpande kostnaderna i form av energiåtgång.

Energianalys blir allt viktigare

Att investera i en energianalys eller att inkludera den i det löpande i serviceavtalet är en god investering. Vi gör just nu väldigt många energianalyser, och som vi tidigare berättat om i olika sammanhang är det de nya regleringar men också bankernas krav vid utlåning som driver på efterfrågan att förstå vilka åtgärder som kan vidtas för att energieffektivisera sin fastighet. Utöver det uppenbara att effekten av åtgärderna snabbt visar sig på elräkningen.

Vid en Energianalys ser vi just på helheten och var det finns potentiella slukhål i anläggningarna vad gäller energiåtgång till exempel. Med vår helhetssyn kan vi då föreslå förbättringar i de delar som behöver åtgärdas. Och vi förespråkar alltid att förbättra i befintliga system om det är ekonomiskt och hållbarhetsmässigt försvarbart, innan vi föreslår att köpa nytt. Det är bland annat så vi bygger långsiktiga och förtroendefulla partnerskap med er som kunder.

Har du några frågor eller funderingar kring vårt arbetssätt? Eller vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att få mer energieffektiva fastigheter? Jag tar mer än gärna ett samtal med dig för att diskutera dina frågor! Du når mig på ann.wingard@indoor.se


Med önskan om en lång och skön sommar!

Ann