Ventilation

Inte bara luft

Här har vi 60 ventilationstekniker som förstår helheten. För ventilation handlar inte bara om luft, utan om värme och kyla – det vill säga hela inomhusklimatet. Så helhetsperspektivet är viktigt.  Ett bra inomhusklimat kräver bra luft. Över- eller undertryck kan skapa komplicerade effekter som luktöverföringar och ljudproblematik.

Så ventilation är en viktig del av helheten, som påverkar både hur dina kunder mår och hur din personal presterar.