Integritetspolicy, Indoor Energy Systems

Web/cookie policy

Indoor Energy Group Nordic AB org.nr 556330-0077 med samtliga dess dotterbolag,  (benämns nedan ”Indoor”)  ansvarar för och äger denna hemsida. Vänligen läs denna Webpolicy noggrant innan du använder webbplatsen. Webpolicyn förklarar bland annat hur informationen på denna webbplats får användas för att inte kränka skyddet för upphovsrätt eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till nedanstående villkor.

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Indoor arbetar ständigt för att webbplatsen skall vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller felaktig information. Detta innebär att Indoor inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som du som besökare länkats vidare till eller från, sker därför på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell åverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas av användningen.

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Indoor eller annat bolag som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med Indoor (gemensamt benämnda nedan som ”Indoor”), licenshållare eller samarbetspartner, om inte annat anges, och omfattas av svensk och/eller internationell lagstiftning. Indoor innehar upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd avseende webbplatsen och dess innehåll i enlighet med svensk och/eller internationell lagstiftning. Alla firmanamn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Indoor, licenshållare eller samarbetspartner. Alla rättigheter förbehålles.

Indoors immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom denna Webpolicy eller efter skriftligt tillstånd från Indoor. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning, och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Du har rätt att läsa, kopiera och skriva ut innehållet på denna webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att uppgift om upphovsrätt eller annat meddelande som anges på eller i samband med informationen inte tas bort. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från Indoor. Pressmeddelanden, material från eventuella bildarkiv och andra dokument som har klassificerats som offentliga får dock användas kostnadsfritt för redaktionella ändamål utan vidare godkännande men under förutsättning att källan för informationen anges.

Länkar

Alla länkar till webbplatsen skall vara till förstasidan om inget annat överenskommits med Indoor. När länkning sker skall allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och skall inte presenteras i samband med varumärke eller logotyp från annan webbplats.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Personuppgiftsinsamling och samtycke

Genom att klicka på “Stäng” knappen, accepterar du att personuppgifterna (namn, telefon, mailadress) som du anger i formulär på olika ställen på webbsiten tillåts för marknadsföringssyfte för den specifika tjänst eller produkt som visats och varifrån du blivit tillfrågad om att ange personuppgifter. Vi samlar också in din IP-adress, geografiska position och intressen för att bättre kunna anpassa vår marknadsföring till dig.Genom att klicka på “Stäng” knappen, accepterar du också så kallade 3:e parts cookies på din dator från företaget. Den här cookien följer dig och din online användning på andra websidor för att vi bättre ska kunna anpassa vår marknadsföring till dig baserat på ditt online användande.

Personuppgifter och användarvillkor

För information om hur dina personuppgifter behandlas se vår Integritetspolicy

Information om kakor (cookies)

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft i juli 2003, skall alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar sig eller beställer något från webbplatsen. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem samt åt vår leverantör av ett externt sådant.

Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och besöker en sida lagras cookien temporärt i besökarens dators minne, exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts. Sessionscookies lagras inte under en längre tid i datorn, utan försvinner när webbläsaren stängs.

På denna webbplats används båda typer av cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Vi delar cookies mellan bolag inom Indoor.

Om du inte vill acceptera användning av cookies enligt beskrivningen ovan kan du i din webbläsare ställa in så att inga cookies tillåts. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder, och skall därför framgå av hjälpinformationen för just din webbläsare. Tänk på att funktionaliteten på webbplatsen då kan begränsas.

Övrigt

Indoor förbehåller sig rätten att när som helst revidera denna Webpolicy eller innehållet på webbplatsen.

Om du har några frågor beträffande innehållet i denna Webpolicy är du välkommen att kontakta oss:

Indoor Energy Services
Vretenvägen 4
171 54 Solna