Koncernledning

Åsa Wikensten, Verkställande Direktör, Indoor Energy
Åsa Wikensten

Verkställande direktör

070-257 71 72

Maria Karlström, CFO, Indoor Energy
Maria Karlström

CFO

070-581 55 28

Patrik Vinsa, Regionchef Mitt, Indoor Energy
Patrik Vinsa

Regionchef Mitt

070-815 29 29

Björn Hultberg, Indoor Energy
Björn Hultberg

Regionchef Norr

070-309 66 87

Peter Molin, Indoor Energy
Peter Molin

Regionchef Väst

070-562 02 74

Ann Wingård, Försäljningschef, Indoor Energy
Ann Wingård

Försäljningschef

0720-789 922

Charlotte Geeber, Marknads- och kommunikationsansvarig, Indoor Energy
Charlotte Geeber

Marknads- och kommunikationsansvarig

073-275 38 00

Anette Holmberg, HR-chef, Indoor Energy
Anette Holmberg

HR-Chef

070-910 27 22

Joacim Alsterholt, IT-chef, Indoor Energy
Joacim Alsterholt

IT-Chef

076-047 02 70