Optimering av värmesystem

Vätskeburna energisystem, effektiva, miljövänliga och hållbara avgasnings- och expansionstekniker

Indoor är specialister på vätskeburna energisystem med över 50 år av erfarenhet inom området. Vi optimerar VVS-branschens energisystem och tillgodoser den effektivaste, miljövänligaste och mest hållbara avgasnings- och expansionstekniken.

Vi är specialister på vätskeburna energisystem.

Våra analyser/utredningar, produkter och tjänster reducerar underhållsbehovet och energikostnaderna för fastigheten, ökar livslängden på hela rörsystemet samt ger fastighetsägaren möjlighet att möta hyresgästernas krav på kvalitativ och hållbar fastighetsdrift och inomhusklimat med låg miljöpåverkan.

Visste du att ca 75% av alla fastigheters fjärrvärmecentraler är ineffektiva och att 95% av fastighetsägare och deras driftspersonal saknar kontroll över hur energisystemen mår på insidan? Enligt forskningsprogrammet Fjärrsyn, ett samarbete med Svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten, kan upp till tre fjärdedelar av alla anläggningar för fjärrvärme ha problem med ineffektivitet. Problemet är gas och luft i systemmediet. Alla rörsystem är vätsketäta men inte gastäta, vilket innebär att vätskeburna system, värme- och kylsystem såväl som återvinningssystem, drabbas av detta om inte rätt teknik för att eliminera och ta bort all gas från vattnet sätts in.

Systemmediat, eller energibäraren, är den viktigaste komponenten i energisystemet och kvaliteten avgör hur effektivt och väl fastighetens energisystem fungerar. Det ska vara gas- och smutsfritt för att ge optimal funktion, hållbarhet och energiprestanda. Ett energisystem med gasrik och smutsig vätska är mindre effektivt, orsakar korrosionsskador, har sämre funktion och hållbarhet samt löper större risk för kostsamma driftstörningar och läckage.

Indoor är specialister på marknaden, bäst på det vi gör inom vår nisch och vi vill vara med att göra skillnad. Vi ser det som att vi tillhandahåller en funktion och inte bara produkter och tjänster. Vi erbjuder inte bara högkvalitativa marknadsledande produkter utan ser även till att hela leveransen blir av högsta kvalitet. Ett bra jobb och ett långsiktigt samarbete är viktigt för att säkerställa högsta kvalitet och funktion hela vägen till slutkund och brukare, därför tillhandahåller vi bland annat;


  • Analyser och statusbedömning av systemmediat på plats i energisystemet
  • Utredning och statusbedömning av tekniken och grundfunktionen i UC
  • Dimensionerings- och projekteringshjälp för produktval, placering och optimering
  • Installationsanvisning/råd vid behov
  • Driftsättning och besiktning av installationen
  • Produktutbildning för driftspersonal
  • Telefonsupport (vår dekal med kontaktuppgifter sitter på produkterna)
  • Service med underhåll och akut felsökning/åtgärd via vår serviceorganisation

Med en påvisad livslängd på över 45 år på de produkter vi använder så är det extra viktigt med god service även till eftermarknaden och brukaren. Vi har marknadens högsta servicegrad vilket vi är väldigt stolta över!

Vi arbetar med Eders marknadsledande och patentskyddade teknik och produkter för avgasning, tryckhållning, expansion samt påfyllning av slutna vätskeburna energisystem till lägsta LCC kostnad. Målet/syftet med avgasning är att ta bort så mycket gas ur systemet att det inte kan uppstå någon kemisk korrosion och på detta vis elimineras alla luftrelaterade problem. Ett avgasat media bär dessutom mer energi vilket kan minska driftskostnaderna samt miljöpåverkan betydligt! Vi avgasar hela systemet till under 0,1 mg syre/liter systemmedia vilket har kontrollerats och dokumenterats av ackrediterat laboratorium och det är vi ensam på marknaden om!

Vi arbetar mer Eurowaters produkter för smutsfiltrering och kemikaliefri vattenbehandling vid behov.

Vi har sen 1993 levererat till drygt 5 000 anläggningar i Sverige, så vi har gott om referenser! För sig som vill veta lite mer, tag gärna kontakt med någon av våra kunder. Är du osäker på vem som är lämpligast med tanke på ditt behov, ring eller maila oss så kan vi förmedla kontakten.

AKADEMISKA HUS
Campus Albano
KTH 

Akademiska sjukhuset

Karolinska Institutet

fd Lärarhögskolan

Biomedicin Uppsala

Skandionkliniken

Umeå Universitet

VASAKRONAN
Solna Acces

Alviks Strand

Getingen, Sveavägen

Lindhagensgatan

Sturegatan 3, Sundbyberg

Apoteket Kronan Sundbyberg

Rosteriet, Liljeholmen

IF-huset, Solna

Kista Science Tower

STATENS FASTIGHETSVERK
Drottningholms Slott

Haga Slott

Ulriksdals Slott

Uppsala Slott

Vasamuseet
​​​​​​​
Nationalmuseum

Regeringskansliet (nya och gamla)

Rosenbad