Vår vision - våra kunder skall ha de mest energieffektiva fastigheterna

Säkra din fastighet! Rikstäckande och lokala serviceavtal med auktoriserade tekniker

Indoor har en lång och unik erfarenhet av hur en fastighets samtliga tekniska system fungerar och hur de behöver samverka med varandra för bästa möjliga drift. Ett skräddarsytt serviceavtal med Indoor ger våra kunder tillgång till vår samlade expertis inom kyla, värme, ventilation och styr- och reglerteknik, löpande underhåll era anläggningar och funktionell säkerställning av era fastighetstekniska installationer.

Service och underhåll – kom igång snabbt med tre enkla steg

Service av tekniska system är grunden i vår verksamhet. Indoor har en lång och unik erfarenhet av hur en fastighets samtliga tekniska system fungerar och hur de behöver samverka med varandra för bästa möjliga drift. Ett skrädarsytt serviceavtal med Indoor ger våra kunder tillgång till vår samlade expertis inom kyla, värme, ventilation och styr- och reglerteknik, löpande underhåll era anläggningar och funktionell säkerställning av era fastighetstekniska installationer. Förebyggande service och underhåll ger trygghet och ekonomisk kontroll.

1. Ett första möte och ni är igång

Ett första möte syftar till att gå igenom vad som skall ingå i ert serviceavtal för att sätta rätta förväntningar. Vid servicebesöken genomför vi en grundlig genomgång av de tekniska system som ingår i serviceavtalet samt översiktlig genomgång av klimatskal, el, belysning med mera.

2. Utförlig rapport, enkel att bedöma

En rapport tas fram i vilken vi redovisar vad som är utfört inklusive en åtgärdsplan utifrån prioritetsordning och kostnadsuppfattning. Det blir sedan enkelt för er att bedöma resultatet och forma en underhållsplan med ett budgetunderlag.

3. Kontinuerlig uppföljning

En rapport tas fram i vilken vi redovisar vad som är utfört inklusive en åtgärdsplan utifrån prioritetsordning och kostnadsuppfattning. Det blir sedan enkelt för er att bedöma resultatet och forma en underhållsplan med ett budgetunderlag.

Indoor Energy erbjuder både lokal och rikstäckande service. Vi arbetar med helhetssyn på fastighetsteknik och fastigheters energiförbrukning. Våra auktoriserade tekniker har djup förståelse och kompetens om byggnader och deras installationstekniska egenskaper. Spara pengar på att revidera er fastighets energiförbrukning och tekniska installationer.