Service och underhåll av kylanläggningar

Service av din kylanläggning, nyckeln till optimal prestanda, lång livslängd och energieffektivitet

Service och underhåll av kylaggregat är en kritisk åtgärd för att säkerställa att kylsystemet fungerar effektivt och tillförlitligt under dess livslängd. Genom att regelbundet underhålla och övervaka kylaggregat kan man förebygga potentiella problem, minimera driftstopp och förlänga systemets livslängd. Nedan finner du några viktiga aspekter att överväga när det gäller service av kylaggregat.

En av de viktigaste delarna i kylservice är att det sker regelbundet. Detta inkluderar rengöring av kondensorer, kontroll av köldmediets nivåer, smörjning av rörliga delar och kontroll av elektriska komponenter. Genom att regelbundet utföra dessa underhållsåtgärder kan man upptäcka eventuella potentiella problem i förväg och åtgärda dem innan de leder till allvarliga kostsamma haverier.

Exakt vad bra service är upptäcker du oftast när du får dålig service. För Indoor Energy innebär bra kylservice att du har total kontroll över din anläggning och din energianvändning. Teknisk kompetens är en förutsättning för att utföra ett bra arbete och vi strävar alltid efter att vara proaktiva och föreslå åtgärder som kan förbättra din fastighet.

Det här ingår vid Indoors kylservice

 • Inventering
 • Journalföring
 • Funktionskontroller
 • Förebyggande service
 • Prestandakontroll
 • Köldmediarapportering
 • Felsökning
 • Akutservice
 • Rondering
 • Läckagesökning
 • Optimering
 • Medieanalyser (oljer, köld- och värmebärare)
 • Vibrationsmätning
 • Moderniseringar

Det finns många företag som säljer billiga serviceavtal där man endast gör det som lagen kräver – läckagekontroll. Om du vill ha en anläggning som fungerar effektivt och ekonomiskt över tid behöver du teckna ett serviceavtal där du i god tid tittar på flera faktorer som optimering och prestandakontroll.

Större kompressorer, fläktmotorer och pumpar bör kontrolleras kontinuerligt så att vibrationer och obalanser inte leder till större skador, rörbrott eller haverier. För att anläggningen ska fungera felfritt och ekonomiskt över tid måste du även se till att dina medier håller god kvalitet och har rätt smörjegenskaper (oljor samt köld- och värmebärare).

Temperaturen för frysskydd (fryspunkten) måste även vara korrekt och köldbärare får inte innehålla spår av exempelvis pH-försämrande ämnen eller smuts som kan skada funktionen.

Sammanfattning kyla

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är service av kylaggregat avgörande för att säkerställa att kylsystemet fungerar optimalt och tillförlitligt under dess livslängd. Ett serviceavtal med Indoor Energy garanterar regelbundet underhåll och övervakning av er kylanläggning och som hjälper till att förebygga potentiella problem, minimera driftstopp och förlänga systemets livslängd, vilket i sin tur bidrar till ökad effektivitet och kostnadsbesparingar på lång sikt.