Världen står inför en enorm energiomställning som påverkar oss alla och fastighetsbranschen är inget undantag, majoriteten av alla fastigheter i Europa är i stort behov av att energieffektiviseras.

Energiförbrukningen i dagens fastigheter är oacceptabelt hög, och fastigheter står för en mycket stor del (40%) av den totala energiförbrukningen. Det är inte hållbart, vi måste agera nu.

Vi på Indoor Energy vet hur vi sänker energiförbrukningen i en fastighet med upp till 40% och samtidigt förbättrar inomhusklimatet. Vi vet vad som krävs för att sänka Sveriges totala energiförbrukning med 16% och vill vara en aktiv aktör i att få det att hända.

Vi är ett företag som hjälper våra kunder att göra världen lite bättre. För det är så vi ser på det vi gör. Varje dag när vi går hem har vi sparat energi, minskat utsläpp och sparat pengar åt våra kunder.

För mig personligen är det viktigt att det vi som bolag fokuserar på är kopplat till ett tydligt högre syfte, en samhällsnytta till gagn för framtida generationer. Får vi möjlighet att hjälpa våra kunder så hjälper vi också planeten och våra barn och barnbarn i form av bättre resursutnyttjande med energieffektiva lösningar samt minskat klimatavtryck med framtidssäkrad teknik.

Åsa Wikensten, VD/Koncernchef Indoor Energy

Se videon om Indoor Energy, vad vi gör och vilka vi är
Vår syn på medarbetare, Indoor Energy

Vi har höga ambitioner på Indoor Energy. Vi vill nämligen utmana oss själva och branschen genom att på riktigt  utgå från våra kunders behov. För att klara det måste vi alltid hålla vår utvecklingskurva brantare än konkurrenternas. Det betyder att vi hela tiden måste utveckla både oss själva och vår leverans. Vi jobbar mot vår vision – Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna.

LÄS MER

Förutom strävan efter ständig utveckling så grundar vi vårt agerande på våra värderingar. Även de är noga definierade. När vi agerar enligt våra värderingar och våra sex perspektiv, då skapar vi maximalt värde för alla parter som är viktiga – för varje individ på Indoor Energy, för våra kunder och för oss som företag.

LÄS MER

Våra värderingar Indoor
Vår syn på ledarskap, Indoor

Ledarskapet är avgörande för hur vi på Indoor Energy lyckas skapa kundvärde. Och varje anställd är en del i kedjan som skapar det värdet. På Indoor Energy tror vi att varje människa är en ledare. Att vara ledare handlar inte bara om att leda andra, att relatera till kunder, kollegor och mina egna chefer. Det handlar om att leda mig själv.


LÄS MER

Vi är 300 medarbetare som jobbar med att sänka energiförbrukningen i våra kunders 10 000 fastigheter. När vi går hem varje dag har klimatet blivit lite bättre tack vare våra tekniker. Och den känslan älskar vi, för den ger oss mening och innehåll.

LÄS MER

yn på hållbarhet
Indoors visselblåsartjänst

Indoor Energy har en funktion för visselblåsning som uppfyller lagens krav om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Till visselblåsarfunktionen kan både medarbetare och berörda externa parter vända sig för att uppmärksamma Indoor Energy på missförhållanden. Det kan exempelvis vara överträdelser av lagar, EU-direktiv eller interna regler och riktlinjer.

TILL VISSEBLÅSARTJÄNSTEN

Snabba fakta om Indoor Energy

Snabba fakta om Indoor

– Har funnits sedan 1990
– Finns på 12 kontor
– 300 medarbetare med hög teknisk kompetens
– 16 anställda som fått guldklocka hittills … och vi har fler på gång
– 40 specialister, personer med unik kunskap inom sitt teknikområde
– Omsätter 520 miljoner kronor
– 1 800 kunder och servar 10 000 fastigheter
– Ledande inom teknisk service i Mälardalen
– Ägarledda
– Sveriges femte största kylföretag
– Tillräckligt stora för att klara komplexa uppdrag
– Tillräckligt små för att vara kundnära och lyhörda
– Varje anställd utvecklas både kompetensmässigt och som människa
– En rikstäckande organisation
– Vi är stolta men dock aldrig nöjda, utan tror på ständig utveckling