Vår syn på medarbetare

Vår syn på medarbetare


Vi har höga ambitioner på Indoor Energy. Vi vill nämligen utmana oss själva och branschen genom att på riktigt – inte bara i fagert tal – utgå från våra kunders behov. För att klara det måste vi alltid hålla vår utvecklingskurva brantare än konkurrenternas. Det betyder att vi hela tiden måste utveckla både oss själva och vår leverans. Vi jobbar mot vår vision – Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna.

Här spelar alla som jobbar på Indoor Energy en viktig roll. För resan mot visionen måste vi göra tillsammans och då behövs både medarbetare och kunder som vill utvecklas. Det handlar till största delen om en inställning – om viljan att förändras, viljan att utvecklas!

Våra sex perspektiv – de Gröna Gubbarna

Sedan 2011 har vi på Indoor Energy arbetat strukturerat för att definiera vad som skapar ett högt värde för våra kunder. Resultatet är våra Gröna Gubbar som representerar sex viktiga perspektiv i vår leverans.

För oss har det varit viktigt att från första stund arbeta med det här tillsammans, vilket innebär att alla medarbetare har varit med om att skapa, och utveckla våra Gröna Gubbar. 2017 bestämde vi oss för att ta Gröna Gubbarna till nästa nivå, för om det är dessa sex perspektiv som skapar kundvärde borde väl också det representera vilka parametrar som är grunden för lönen? I riktiga företag gör man nog inte som vi gjorde men vi gjorde det så här, vi lät alla medarbetare vara med och sätta lönekriterierna. Efter 48 workshops var vi klara och resultatet kan du se här. Men framför allt hoppas jag att du märker det när du träffar någon av våra tekniker.

Teknik

Att utveckla den tekniska förmågan – både som individ och företag – leder till att vi kan åta oss roligare och komplexare uppdrag, ge bättre service till våra kunder och ta mer betalt per timme.

Bemötande

Vårt bemötande är en viktig del av hur vi uppfattas. Genom att utveckla hur vi bemöter varandra och våra kunder förbättrar vi vår kultur och får nöjdare kunder.

Ordning & reda

Att bli bättre på att hålla ordning och reda gör att vi kan arbeta effektivare, att vi inte tar risker som äventyrar vår egen eller våra kunders säkerhet skapar förtroende för dig som tekniker och för Indoor.

Kommunikation

Att utveckla vår kommunikation är viktigt för att säkerställa att vi prioriterar rätt saker, undviker missförstånd och skapar trygghet. Återkoppling är något våra kunder värdesätter.

Kreativitet

Kreativitet hjälper oss att se möjligheter och hitta lösningar på problem. Att proaktivt föreslå förbättringar skapar värde för kunden och nya möjligheter för Indoor.

Affär

Att alla förstår affären – både vad som skapar värde för kunden och för Indoor – hjälper oss att utvecklas till ett lönsamt bolag. Det tjänar vi alla på.