Indoors tjänsteutbud

Indoors tjänster

Säkra din fastighet! Rikstäckande och lokala serviceavtal med auktoriserade tekniker

Indoor har en lång och unik erfarenhet av hur en fastighets samtliga tekniska system fungerar och hur de behöver samverka med varandra för bästa möjliga drift. Ett skräddarsytt serviceavtal med Indoor ger våra kunder tillgång till vår samlade expertis inom kyla, värme, ventilation och styr- och reglerteknik, löpande underhåll era anläggningar och funktionell säkerställning av era fastighetstekniska installationer.

Vi hjälper dig med Service och underhåll
Energihandboken från Indoor Energy, spara upp till 40% av din energikostnad

Visste du att Sveriges fastigheter står för 40% av samhällets energiförbrukning? Ja, du läste rätt. Den här lilla boken kan minska Sveriges totala energiförbrukning med 16% (40% av 40%). Vi har skapat Energihandboken för att reda ut begreppen lite, och framför allt för att ge dig handgripliga tips om hur du förbättrar ditt energianvändande.

Din partner inom energieffektivisering

Vi är specialiserade inom energieffektivisering av byggnader och hjälper fastighetsägare att formulera och uppnå energimål. Vi ser inte energieffektiviserande åtgärder som en kostnad, utan som en investering, som kan finansiera underhållsskulder och samtidigt ge en imponerande avkastning. Vi kombinerar våra teoretiska och praktiska kunskaper inom alla teknikdiscipliner som påverkar fastighetens energinyttjande med ett snabbt och effektivt genomförande av rätt åtgärder, i partnerskap med dig som kund.

Vi hjälper dig med Energieffektivisering

Vårt koncept för bostadsrättsföreningar

Med Indoor Energy Living får bostadsrättsföreningen en komplett energiförvaltning från en och samma samarbetspartner. Vi hjälper fastighetsägare av flerbostadshus att optimera och underhålla sina energisystem genom att erbjuda en heltäckande teknisk service, uppföljning och optimering av fastighetens energianvändning till exempel inom delar som värmeundercentral, ventilationsaggregat, värmepumpar och styr- och reglerutrustning.

Vi hjälper dig med Energihantering för bostadsrättsföreningar

Kunskap är makt, vi hjälper dig

För att fatta rätt beslut behöver människan kunskap. Det kan handla om styrelsen i en bostadsrättsförening eller om fastighetsskötaren som ska vara tillgänglig hela tiden och behärska möjligheterna med digital styrning av fastigheten. Vi tror på att dela med oss. Därför har vi skapat våra populära utbildningar. Se upp för “förståsigpåare”. Ofta finns det en självutnämnd teknisk expert i en BRF. Den här personen kan göra större skada än nytta, och det kan bli dyrt för alla andelsägare.

Läs mer om våra utbildningar

Våra kunder har de mest energieffektiva fastigheterna

På Indoor Energy arbetar 60 certifierade kyltekniker vilket gör oss till Sveriges femte största kylföretag där kompetens och erfarenhet sätts i första rummet. Vi hanterar allt från glassfrysarna på Preem till gigantiska industriella applikationer som styr kylan i nya Karolinska sjukhuset. Men trots det är vi inget traditionellt kylföretag. Vi arbetar utifrån samspelet mellan kyla, värme, ventilation och styr- och reglerteknik. För det sparar mest energi åt våra kunder. Att alltid se till helheten är vår unika spetskompetens – även som ledande kylleverantör.