Indoor Living, energihantering för bostadsrättsföreningar

Vårt koncept för bostadsrättsföreningar

Med Indoor Energy Living får bostadsrättsföreningen en komplett energiförvaltning från en och samma samarbetspartner. Vi hjälper fastighetsägare av flerbostadshus att optimera och underhålla sina energisystem genom att erbjuda en heltäckande teknisk service, uppföljning och optimering av fastighetens energianvändning till exempel inom delar som värmeundercentral, ventilationsaggregat, värmepumpar och styr- och reglerutrustning.

Indoor Energy Living är vårt koncept framtaget specifikt för att hjälpa bostadsrättsföreningar med energiförvaltning och elteknisk service. Med våra tjänster för er förening en heltäckande partner för allt som rör underhåll och utveckling av flerbostadshusets centrala energisystem för inomhusklimat.

Teknisk funktionskontroll och underhållsplanering
Teknisk funktionskontroll och underhållsplanering avseende energisystemets ingående delar.

Utvecklingsplan för energisystemet
Koordinering av de individuella systemdelarnas underhållsplaner kombineras med övergripande analys av energisystemet för att lägga en kostnadseffektiv utvecklingsplan för proaktiva förbättringsåtgärder som optimerar systemets prestanda över tid.

Fjärrövervakning och larmhantering
Genom uppkoppling av energisystemet övervakas och analyseras systemets prestanda kontinuerligt. Vid identifierade avvikelser kan felsökning och förebyggande åtgärder snabbt vidtas på distans och minimera behovet av fysiska utryckningar för felavhjälpande insatser.

Energiuppföljning
Vi kopplar upp och samlar in data för energisystemet. Vi hjälper till att analysera energistatistiken för att underbygga beslutsunderlag för lämpliga förbättringsåtgärder. Vid avsaknad av kompatibla kommunikationsgränssnitt för datainsammling hjälper vi till att etablera och prioritera en relevant mätplan för systemet.