Indoor Energy, miljöpolicy

Vår miljöpolicy

Indoor Energy Services erbjuder inom hela sitt tjänsteprogram lösningar som kan uppfylla kundens och samhällets miljökrav i strävan att minska energiförbrukning och miljöbelastning. Denna miljöpolicy är utfärdad av VD för Indoor Energy och uppdaterad per den 220207.

  • Utveckla vår miljökompetens och främja en hållbar utveckling

  • Ledning och anställda ska ha ansvar för miljön och följa uppsatta rutiner och instruktioner

  • Vårt miljöarbete skall leda till ständiga förbättringar vad gäller verksamhetens miljöanpassning.

  • Arbetet skall präglas av helhetssyn dvs, en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat

  • Ge relevant miljöutbildning till anställda och informera projektanställda så de motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt

  • Följa gällande miljölagar, föreskrifter och övriga krav från myndigheter och kunder

  • Ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt och minska samt förebygga de skadliga utsläppen

  • Genom ständiga förbättringar ska vi arbeta för ett samhälle i kretslopp

  • Vårt mål är att våra transporter skall vara fossilfria