Kvalitetspolicy Indoor Energy

Vår kvalitetspolicy

Vårt mål är nöjda kunder vilket vi vill skapa genom goda relationer och fördjupade kundkontakter samt att tillhandahålla prisvärda och tekniskt högklassiga lösningar, arbeten och handlingar utifrån ställda krav. Genom utbildning och ständiga kvalitetsförbättringar i företaget vill vi skapa engagerade medarbetare. Denna kvalitetspolicy är utfärdad av VD för Indoor Energy och uppdaterad per den 220207.

  • Uppföljning av kontraktsinnehåll sker enligt uppsatta rutiner

  • Kvalitetsansvarig tillsammans med ledande projektör, montör, och/eller servicetekniker ser till så att samtliga i projektet engagerade medarbetare utför sin egenkontroll enligt checklistor

  • Uppföljning av projekterings-, service-, montage-, injusterings-, provnings och kontrollarbeten samt dokumentation sker enligt upprättade tids-, kvalitets- och ekonomiska ramar