Indoors visselblåsartjänst

När kan jag använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa.

Funktionen hos Indoor Energy hanterar en intern och en extern rapporteringskanal. Du kan rapportera skriftligt, muntligt och om du vill det, vid ett fysiskt möte. Du kan vara anonym när du rapporterar.

Indoor Energy använder tjänsten Visma Draftit för att hantera visselblåsarärenden anonymt. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt. Personuppgift som rör lagöverträdelse behandlas enbart för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning i Sverige.

Indoors visselblåsartjänst

Använd någon av följande länkar för att anmäla ditt visselblåsarärende:

Indoor Energy Services Sweden AB
Indoor Energy Control Sweden AB
Indoor Energy Control Väst AB
Indoor Energy Karob AB
Indoor Energy Living Sweden AB
Indoor Energy Värmebalans AB
Indoor Energy Group Nordic AB

Om du är osäker på vilket bolag du ska anmäla ditt visselblåsarärende till så kan du använda länken till moderbolaget Indoor Energy Group Nordic AB.