Vår syn på hållbarhet

Vår syn på hållbarhet

Vi är 300 medarbetare som jobbar med att sänka energiförbrukningen i våra kunders 10 000 fastigheter. När vi går hem varje dag har klimatet blivit lite bättre tack vare våra tekniker. Och den känslan älskar vi, för den ger oss mening och innehåll.


Vi strävar inte efter att vara klimatneutrala. Vi vill vara klimatpositiva.

Indoor Energy påverkar förstås också miljön. En del av det är vår bilflotta, som idag består av 250 bilar. Vårt mål är att vår bilflotta ska vara fossilfri 2025. I dagsläget har vi kommit så långt att samtliga våra personbilar är eldrivna, något vi är mycket stolta över.

Indoor elbil för minskad påverkan på miljön

Även den största delen av de transportbilar vi köper in idag är eldrivna. Vi för en ständig dialog med våra billeverantörer – för att säkerställa att vi hela tiden har den senaste tekniken och att även bilarna framställs på ett miljöanpassat och fosilfritt.

Vi vill också sprida kunskap om energibesparing (och därmed miljöbesparing). Och det gör vi gratis i Energihandboken. Här har alla våra medarbetare lämnat 250 användbara tips – oavsett om du undrar över sommarstugan, en ishall eller ett hotell.