Vår syn på ledarskap

Vår syn på ledarskap

Ledarskapet är avgörande för hur vi på Indoor Energy lyckas skapa kundvärde! Och varje anställd är en del i kedjan som skapar det värdet. På Indoor Energy tror vi att varje människa är en ledare. Att vara ledare handlar inte bara om att leda andra, att relatera till kunder, kollegor och mina egna chefer. Det handlar om att leda mig själv.

På Indoor Energy strävar vi efter att skapa förutsättningar för alla som jobbar här att utveckla sig själva och därigenom vara med och driva företaget framåt. När vi på riktigt gör det jobbet tillsammans, och få med så många perspektiv som möjligt i beslutsprocessen, kommer vi att fatta rätt beslut oftare än andra.

Det finns inte bara ett sätt att vara en bra chef. Vi tror att varje bra ledare utgår från sig själv, och jobbar med sig själv hela tiden. Det krävs mod och styrka för det. Man måste ifrågasätta sig själv och ha distans samtidigt som man måste tro på sig själv och lita på sin övertygelse. Ditt ledarskap måste vara ditt eget och bygga på dina egna värderingar. Du kan inte härma, utan måste vara dig själv om det ska bli bra. Det finns ju bara en Elon Musk, och som han är kan ingen annan bli, även om vi kan lära oss av honom.


Alla människor har styrkor och svagheter. Genom att förstå dina svagheter och utnyttja dina styrkor, får du en bra grund för att utvecklas som ledare.. Vi tror att du ska maximera dina styrkor, samtidigt som du ska vara väl medveten om och hanterar dina svagheter. Och kom ihåg att varje styrka har en motpol i en svaghet. Där kommer vi till självledarskapet – vikten av att leda dig själv och hantera dina svagheter.

En annan viktig del av ledarskapet är förmågan att prioritera. Gör rätt saker istället för att försöka göra saker rätt. Det handlar om att hela tiden se till helheten, att även när du jobbar med detaljer se detaljens plats i helheten. Förmågan att tänka nytt i kombination med att komma i görandet tror vi skapar störst styrka. Allt givetvis under konsekvent bibehållning av överenskommen struktur.

Bra ledarskap föder framång
Framtiden är en jakt på talangerna. Och det företag som lyckas utveckla, behålla och anställa de bästa ledarna i branschen är det företag som kommer att lyckas bäst. För oss på Indoor Energy är ledarskapet det som ska attrahera och utveckla våra medarbetare, som i sin tur kommer att leverera och skapa ett högre värde för våra kunder. I vår bransch ligger utmaningen i att både kunna förstå kunden och tekniken. Det är svårt att klara båda sakerna, för det räcker inte bara med lång erfarenhet som chef . Du måste förstå den komplexa teknik som vi jobbar med. Och det är precis den helhetssynen som präglar hela Indoor Energy.