Vära värderingar, Indoor Energy

Våra värderingar

Förutom strävan efter ständig utveckling så grundar vi vårt agerande på våra värderingar. Även de är noga definierade. När vi agerar enligt våra värderingar och våra sex perspektiv, då skapar vi maximalt värde för alla parter som är viktiga – för varje individ på Indoor Energy, för våra kunder och för oss som företag. Här är våra värderingar:

Lagspel
Vi är ett lag som presterar bäst tillsammans. Vi tar vara på varandras styrkor och accepterar våra olikheter. Samarbete mellan teknikslag och orter är en förutsättning och en styrka för oss.

Personligt ledarskap
Vi tar alla ansvar för vårt arbete och vår egen utveckling. Vi tar egna initiativ och ber om hjälp när vi behöver.

Ambition
Vi vill alltid göra ett bra jobb och vi gör vårt bästa. Vi sätter upp mål och nöjer oss inte förrän vi når dem. Vi vill att vi själva, våra kunder och Indoor ska utvecklas.

Proaktivitet

Vi försöker tänka efter i förväg och planera vårt arbete. Vi väntar inte på att någon annan ber oss, vi tar egna initiativ. Vi föreslår åtgärder som kan förbättra vår leverans.