Service och underhåll av ventilation

Total kontroll med Indoors ventilationsservice

Ventilationsservice är avgörande för att säkerställa att ventilationssystemet i en fastighet fungerar optimalt. Det omfattar regelbunden inspektion, rengöring och underhåll av ventilationssystemets komponenter för att säkerställa en god inomhusluftkvalitet och energieffektivitet.

Genom att regelbundet utföra ventilationsservice kan man upptäcka och åtgärda potentiella problem innan de blir allvarliga, samtidigt som man förlänger systemets livslängd och minimerar driftstopp.

En professionell ventilationsservice innefattar vanligtvis rengöring av tekniska installationer som luftbehandlingsaggregat och fläktar. Till detta kommer filterbyte, justering av luftflöden och kontroll av systemens funktion.

Det här ingår vid Indoors ventilationsservice

 • Felsökning
 • Energiutredning
 • Serviceavtal
 • Energiuppföljning
 • OVK-besiktning
 • Balansering och vibrationsmätningar
 • Analyser av lukt- och ljudproblematik
 • Köldmedierapportering
 • Filterbyten
 • Ombyggnationer
 • Renoveringar
 • Har service som huvudfokus – inte installation
 • Förstår hur ventilation samverkar med värme, kyla och styr- och reglerteknik
 • Är stor nog för att ha rätt resurser, men liten nog för att bry sig om dig som kund.