Service av värmepumpar, Indoor Energy

Service av värmepumpar och värmeanläggningar, optimering av energiförbrukning och långsiktig kostnadsbesparing

Service av värmepumpar och värmeanläggningar är en avgörande faktor för att säkerställa att fastigheter förblir varma och bekväma, samtidigt som energiförbrukningen optimeras. Genom att genomföra regelbundet underhåll och övervakning av värmesystem förebyggs inte bara kostsamma driftstopp och reparationskostnader utan du maximerar energieffektiviteten och minskar därmed driftskostnaderna på lång sikt.

En annan viktig del av servicearbetet är att upptäcka och åtgärda eventuella läckor i värmesystemet samt att säkerställa att isoleringen är intakt. Läckor i rör eller kopplingar kan leda till förlust av värme och ökad energiförbrukning, medan bristfällig isolering kan resultera i värmeförluster och ineffektiv uppvärmning. Genom att noggrant inspektera systemet och åtgärda läckor samt förbättra isoleringen kan man minimera värmeförlusterna och därigenom optimera energiförbrukningen.

Driftstrategi
Genom att analysera och justera driftsstrategin för värmepumpar och värmeanläggningar kan man ytterligare optimera energiförbrukningen. Detta kan innebära att anpassa driftstider och temperaturinställningar efter fastighetens behov och användningsmönster samt att utnyttja funktioner som förvalvärmning och smarta styrningssystem för att minimera energislöseri och maximera komforten.

Indoor Energy sätter dina behov i fokus
Vi vet att effektiv service av värmepumpar och värmeanläggningar är avgörande för att optimera energiförbrukningen och därigenom minska driftskostnaderna för fastighetsägare och förvaltare. Genom regelbundet underhåll, övervakning och optimering kan man säkerställa att värmesystemet fungerar med maximal effektivitet, även kostnadsmässigt.

Exakt vad bra service är upptäcker du ofta när du får dålig service. För oss innebär bra värmeservice att du har total kontroll över din anläggning och din energiförbrukning. Vi strävar alltid efter att vara proaktiva och föreslå åtgärder som kan förbättra din fastighet.

Det här ingår i vår värmeservice:

 • Felsökning
 • Jour
 • Energiutredning
 • Serviceavtal
 • Ronderingar
 • Förbättringsförslag
 • Energiuppföljning
 • Ombyggnationer
 • Renoveringar
 • Rikstäckande service
 • Vi når 90% av Sveriges fastigheter inom 60 minuter
 • Välj en partner som har service som huvudfokus – inte installation
 • Välj en partner som förstår hur ventilation samverkar med värme, kyla och styr- och reglerteknik
 • Välj en partner som är stor nog för att ha rätt resurser, men liten nog för att bry sig om dig som kund