Vattenanalys avslöjar hur ditt system mår

Enkel vattenanalys/indikativ analys på plats avslöjar värmeanläggningens effektivitet

Att veta alla fakta om sin anläggning och förstår hur den fungerar sparar tid, energi och pengar. En vattenanalys tillsammans med en okulär besiktning av vattnet och tekniken i ditt kyl- och värmesystem kan exempelvis avslöja mycket mer än vad du tror.

Grunden i ett effektivt och optimalt fungerande system för uppvärmning eller nedkylning är ett så gas- och smutsfritt vatten som möjligt som cirkulerar i värme- eller kylanläggningen. Den gas som binds i vatten är luft, det sker oundvikligen då alla rörsystem är vattentäta men ej gastäta. En vattenanalys från Indoor hjälper dig att få en status på din värmeanläggning.

Rätt balans är viktigt
Luft består av 21% syrgas, 78% kvävgas och 1% andra gaser som argon, koldioxid och neon. Syrgas i vattnet bidrar till korrosion, vilket startar oxidation, fäller ut smutspartiklar i vattnet och försämrar cirkulationen. Det här är en fysikalisk utmaning som kan uppstå i nya system såväl som äldre. Med för stor mängd syrgas kan det förhållandevis snabbt eskalera till ett läge där rör och komponenter förstörs, täpper igen eller börja läcka. Genom att undersöka vattnet i systemet kan du få en bild av hur statusen och konditionen i anläggningen faktiskt är. Vi hjälper ofta kunder med vattenanalyser på plats där syrgashalten mäts, konduktiviteten kontrolleras, det vill säga ledningsförmågan i vattnet.

Dessutom görs en mätning av pH-värdet på vattnet. Att veta hur vattnet mår, och göra en vattenanalys, är en investering som kan minska onödiga kostnader för t.ex. driftstopp, läckage eller problem med felaktiga temperaturer och svårigheter att hålla rätt temperaturer i system. Problem som kan äventyra ett företags produktion där temperaturen är avgörande för en säker framställning eller ge en icke önskvärd temperatur som påverkar inomhusklimatet eller arbetsmiljön negativt. Framför allt kostar det eftersom anläggningen fungerar långt ifrån optimalt och energiförbrukningen ökar. 

Allt för många fastigheters fjärrvärmecentraler fungerar dåligt på grund av problem med avkylningen.

Enligt forskningsprogrammet Fjärrsyn, ett samarbete med Svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten, så kan upp till tre fjärdedelar av alla anläggningar för fjärrvärme har problem med ineffektivitet. Problemet är gas och luft i systemmediet. 

På grund av den dynamiska trycksänkningen fälls gasen i vätskan ut i bl.a. värmeväxlaren och bildar ett skikt som är isolerande.

I Sverige är vi bortskämda med ett dricksvatten som har god smak och god kvalitet. Tack vare Livsmedelsverkets krav på att vatten ska gå att dricka direkt ur kranen har vi ett vatten som alltid är tjänligt för oss människor. Detta har också inneburit att vi använder dricksvatten till tvättmaskinen, duschen och toaletten. Dessutom används dricksvatten som systemmedia / som tekniskt vatten, som ska användas i energisystem för uppvärmning och avkylning (energitransport). Det innebär att det förekommer mycket höga halter av syrgas i energisystem. Vanlig stads- och kranvatten innehåller cirka 15 mg syre per liter vid 6°C och normalt stadsvattentryck.

Jämför det med önskad nivå på mindre än 0,1 mg syre per liter (gällande norm SS EN12828) för att korrosion ska förhindras och kunna elimineras. Andra viktiga värden som påverkar effektiviteten är ledningsförmågan, d.v.s. konduktiviteten (som är korrosionsdrivande). Konduktiviteten kan ge en bild av om vattnet har fått någon tillsats av kemikalier som påverkar ledningsvattnet negativt. Här bör värdet ligga mellan 50 och 100μS/cm och pH-värdet ska ligga mellan 8,2 och 10. Andra värden kan tyda på tillsatser och processer som påverkar din anläggning negativt.

Dåliga ventiler kan ge problem i värmeanläggningen

Kontrollera energisystemet tillsammans med Indoor. Vad behöver du hjälp med? Vi bistår med både analys, statusbedömning, felsökning och hjälp med att hitta rätt åtgärder. Börja med en vattenanalys och spara både resurser och kostnader på att eliminera onödiga kostnader på grund av dålig systemvätska i energisystemet.