Frisk luft ger friska idéer

Frisk luft ger friska idéer, anlita en partner som förstår helheten

Rätt fungerande ventilationssystem är nödvändigt för komfort och ett hälsosamt inomhusklimat. Funktionen uppnås genom att det leder bort dålig luft samtidigt som friskluft kommer in. Ett dåligt fungerande system är ofta en dålig investering för fastighetsägaren.

För oss startar en entreprenad med att förstå kundens behov. På så vis kan man säga att vi alltid ser uppdraget som unikt. Det är många faktorer som styr. Det kan vara myndighetskrav, tidsaspekt, budget och mycket annat. Initialt kan du tycka att vi är ganska krävande, men vi vill verkligen förstå ditt problem. Tänker ni exempelvis sitta kvar med befintlig anläggning en längre tid, eller planerar ni en flytt? Finns det särskilda hänsyn att ta, till exempel hälsa?

Anlita en partner som förstår hela det komplexa samspelet mellan kyla värme, ventilation och styr- och reglerteknik. Många svenska aktörer använder idag billig, tillfällig arbetskraft. Ofta är montörerna skickliga yrkesmän som jobbar hårt, men det räcker inte. Väljer du en sådan leverantör måste du själv hålla koll på att man arbetar enligt svenska normer, att myndighetskrav tillgodoses, att det finns reservdelar till vald utrustning och att garantiåtagandet kan fullföljas garantitiden ut.


Säkerställ att du får med följande i priset:

– relationsritningar
– injusteringen av anläggningen
– OVK-besiktning om fastigheten är OVK-pliktig

Ventilationen är en av de viktigaste beståndsdelarna i en fastighets ekonomi. Men den är både känslig och komplicerad samt att den ALLTID samverkar intimt med värma, kyla samt styr- och reglerteknik.

Därför är det alltid klokast att börja med en energiutredning och därefter en ordentlig projektering om du har komplexa ventilationsproblem.

Detta kan Indoor Energy hjälpa till med:

  • Komplett utredning med både teoretisk energianalys och praktiskt åtgärdsprogram
  • Energiutredning med aktuell status och åtgärdsförslag med budgetpriser, återbetalningstider och CO2-besparing
  • Genomgång av klimatskal, el, belysning etc
  • Projektering – från utredning till färdigställande av åtgärder
  • Energiprojekt med energiberäkningar och lösningsförslag för att minska energianvändningen
  • Rekommendation om byte av energislag