Vibrationsanalys av din ventilationsanläggning

Driftsäkerhet och bättre livslängd med vibrationsanalys

För många fastighetsägare och industrier är driftsäkerheten extremt viktig. Vi har kunder där akuta driftstopp leder till kostnader på flera miljoner kronor per timme. Resultatet och analysen av våra vibrationsmätningar presenteras i en enkel översikt där vi kategoriserar åtgärdsbehov och risker.

För dessa kritiska delar av anläggningen gäller att i möjligaste mån kunna förutsäga och åtgärda problem i förtid. Genom att mäta och analysera vibrationer i anläggningen kan man tidigt upptäcka begynnande fel och risker. Men även för anläggningar som inte är fullt så driftskritiska, kan man genom vibrationsanalys öka säkerheten, förlänga livslängden och sänka energiförbrukningen.

Med insikten från vår vibrationsanalys kan du genomföra planerade, budgeterade driftstopp och åtgärder i god tid med minimala negativa konsekvenser.

Det här ingår i vår vibrationsanalys:

 • Vibrationsmätning med olika tidsintervall
  – från ad hoc eller någon gång per år till uppkoppling online med direktlarm
 • Vibrationsanalys med avancerad specialutrustning
 • Trendmätningar
 • Rekommendation av åtgärdsprogram
 • Genomförande av åtgärdsprogram

För mindre anläggningar som inte är driftskritiska behövs inga vibrationsanalyser. För kritiska anläggningar behöver du däremot ett långsiktigt program där du använder historiska mätdata för att läsa av trender. Ställ krav på att dina data presenteras begripligt, så att du kan ta den vidare och använda den för att ta rätt beslut i din organisation.

Symptom på att du behöver göra en vibrationsanalys:

 • Missljud
 • Värmeutveckling
 • Ökad energiåtgång
 • Ökade vibrationer