EC-fläktar ec fläktar ec fläkt ec-fläkt

Konvertering till EC-fläktar

EC fläktar är energisnålare och tystare

Det finns två vanliga typer av fläktmotorer: AC (Alternating Current = växelström) och EC (Electronically Commutaded = elektroniskt kommuterad likström). EC-motorn är snålare och tystare än den konventionella AC-motorn. AC-motorn drivs av växelström.

EC-motorn drivs av likström. Fördelarna med EC-motorer är att de är energisnåla, tysta och möjliga att varvtalsreglera steglöst utan missljud. En nackdel är att EC-motorer kostar lite mer i inköp – tänk dock på att det något högre inköpspriset betalar sig fort i minskad energiförbrukning. Fördelarna med AC-motorer är att de är enkla och billiga att tillverka. Nackdelarna är att steglös varvtalsreglering ofta leder till både sämre verkningsgrad och oljud. EC-tekniken är en smart teknik som säkerställer att varje fläkt styrs optimalt i förhållande till varje unikt driftfall. Energi- förbrukning och miljöpåverkan hålls på mycket låga nivåer jämfört med konventionell teknik.

Det här ingår:

  • Energibesparingsanalys och uppföljning
  • Projektering och utredning
  • Genomförande
  • Injustering av ventilationen

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

  • Innan du byter fläkt se över flöden och hur fläkten styr, använd en partner som kan både styr & regler och ventilation
  • En injustering av ventilationen är lika viktig som bytet av fläktmotor.
  • Ska du varvtalsreglera en AC-motor bör du göra det med en frekvensomformare.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken