EC-fläktar, tystare och mer energisnåla

Fördelarna med EC-motorer är att de är energisnåla, tysta och möjliga att varvtalsreglera steglöst utan missljud. En nackdel är att EC-motorer kostar lite mer i inköp – tänk dock på att det något högre inköpspriset betalar sig fort i minskad energiförbrukning.

Det finns två vanliga typer av fläktmotorer. AC (Alternating Current = växelström) och EC (Electronically Commutaded = elektroniskt kommuterad likström). EC-motorn är snålare och tystare än den konventionella AC-motorn.

EC-motorn drivs av likström. Fördelarna med EC-motorer är att de är energisnåla, tysta och möjliga att varvtalsreglera steglöst utan missljud. En nackdel är att EC-motorer kostar lite mer i inköp – tänk dock på att det något högre inköpspriset betalar sig fort i minskad energiförbrukning. Fördelarna med AC-motorer är att de är enkla och billiga att tillverka. Nackdelarna är att steglös varvtalsreglering ofta leder till både sämre verkningsgrad och oljud. EC-tekniken är en smart teknik som säkerställer att varje fläkt styrs optimalt i förhållande till varje unikt driftfall. Energiförbrukning och miljöpåverkan hålls på mycket låga nivåer jämfört med konventionell teknik.

Det här ingår vid byte till EC-fläktar:

  • Energibesparingsanalys och uppföljning
  • Projektering och utredning
  • Genomförande
  • Injustering av ventilationen

Innan du byter fläkt är det bra att kontrollera flöden och hur fläkten styrs. Använd därför en partner som kan både styr- och regler samt ventilation. En injustering av ventilationen är nämligen lika viktig som bytet av fläktmotor.

Ska du varvtalsreglera en AC-motor bör du givetvis göra det med en frekvensomformare.