Injustering av din ventilationsanläggning

Ta kontroll över flödet med ventilationsinjustering

Vid injustering av ventilation är det flera viktiga faktorer att ta hänsyn till för att säkerställa att systemet fungerar effektivt och ger en optimal inomhusmiljö. Nedan finner du de viktigaste punkterna att överväga.

Ventilationssystemet bör tryckbalanseras för att upprätthålla rätt tryckförhållanden i fastigheten. Detta inkluderar säkerställning av tillräckligt tryck för att förhindra infiltration av oönskad luft utifrån och att undvika övertryck eller undertryck som kan påverka dörrar, fönster och andra byggnadsdelar.

Efter injustering är det viktigt att regelbundet övervaka och underhålla ventilationssystemet för att säkerställa att det fortsätter att fungera effektivt över tiden. Detta inkluderar rengöring av filter, inspektion av kanaler och komponenter samt kalibrering av styrningssystem.

Genom att ta hänsyn till faktorerna nedan och genomföra en noggrann injustering av ventilationssystemet kan fastighetsägare säkerställa att deras fastigheter erbjuder en hälsosam, bekväm och energieffektiv inomhusmiljö för alla som rör sig i fastigheten.

Temperaturkontroll
Ventilationssystemet bör justeras för att hjälpa till att reglera inomhustemperaturen så att den är jämn över hela fastigheten. Det kan krävas olika inställningar beroende på årstid och väderförhållanden för att säkerställa optimal komfort.

Luftfuktighetsreglering
Vid injustering av ventilationssystemet är det också viktigt att överväga luftfuktighetsnivåerna och justera systemet för att hjälpa till att kontrollera fuktighet och undvika problem med mögel- eller kondensbildning.

Energieffektivitet
En viktig del av injusteringen av ventilationssystemet är att maximera dess energieffektivitet genom att optimera luftflödet och minska energiförbrukningen. Med hjälp av moderna styrsystem och sensorer anpassas ventilationen efter behov för att undvika överflödig energiförbrukning.

Börja inte med att byta ut systemet, ofta räcker det med en injustering. Indoor hjälper dig att spara pengar.

Eftersom förutsättningarna förändras hela tiden blir ett ventilationssystem aldrig färdigt. Det behöver inte betyda att du ska köpa nytt. Det betyder att du regelbundet behöver göra en översyn och eventuellt justera. Börja med att analysera hur historiken för drift och skötsel har sett ut.

 • Felsökning
 • Injustering
 • Installation och ombyggnation
 • Utredning av lukt- och ljudproblematik
 • Läs det senaste luftflödesprotokollet från OVK-besiktningen
 • Se till att protokoll upprättas efter injustering, installation eller ombyggnad
 • Har entreprenören den kompetens som krävs för att justera in anläggningen?
 • Välj en partner som förstår samverkan mellan värme, kyla, ventilation och styr- och reglerteknik
 • Välj en anläggning som är anpassad efter vårt klimat och husets behov
 • Stirra dig inte blind på COP-värden, även driftområdet är viktigt
 • En värmepump ska vara driftsäker, välj robust teknik och undvik tekniska julgranar
 • Teckna ett serviceavtal
 • Lukt som matos, röklukt eller avloppsstank
 • Oljud i form av vinande och surrande
 • Ventiler som blåser eller suger så kraftigt att det skapar obehag
 • Dåligt inomhusklimat, d v s det är för varmt eller för kallt
 • Dörrar och brevinkast som viner eller sugs igen och måste tryckas upp med kraft
 • Problem med mögel
 • Imma på fönstren
 • Drag och ojämn temperatur i lokalerna