OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

OVK – Besiktning

Säkert och hälsosamt inneklimat med obligatorisk ventilationskontroll, OVK

OVK-besiktning är obligatorisk i fastigheter där det stadigvarande vistas människor. Beroende på typ av fastighet, typ av verksamhet i fastigheten och typ av ventilationslösning, gäller olika intervall. Vanligast för fastighetsägare är kontroll vart tredje eller vart sjätte år. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att OVK-besiktningen utförs. Du måste anlita en certifierad OVK-besiktningsman för arbetet.

Efter en väl utförd OVK och avhjälpande av eventuella åtgärder blir både du och myndigheterna nöjda. Du får ett bra och energieffektivt inneklimat. 

 

KONTAKTA OSS

 

Det här ingår:

 • Certifierad besiktningsman för OVK
 • Detaljerade och specifika tips för energibesparing i din fastighet
 • Funktionskontroll av din ventilationsanläggning för att fastställa att den fungerar tillfredsställande
 • Eventuell åtgärdslista och efterkontroll görs i samband med funktionskontrollen
 • Vi hjälper naturligtvis till att utföra eventuella åtgärder som krävs efter OVK-besiktningen
 • OVK-protokoll upprättas till dig som fastighetsägare och kommunens byggnadsnämnd
 • Påminnelse för när nästkommande OVK behövs (vanligen efter tre eller sex år)

   

KONTAKTA OSS

Bra att tänka på:

 • När du gör en OVK-besiktning, se till att bli uppdaterad kring:

– hur bra anläggningen mår och går
– hur bra anpassad den är till din verksamhet
– eventuella framtida underhållsbehov
– eventuella möjliga energieffektiviseringar

 • Kontrollera även de system som inte är lagpliktiga, men viktiga för arbetsmiljön.
 • Välj en partner som klarar både kyla, värme, ventilation och styr- och regler. En OVK är komplicerad och det är själva samverkan av disciplinerna som ger resultat.
 • Se inte OVK som ett “myndighetskrav”. Dålig ventilation gör dig  trött och försämrar prestation och välmående.
 • Kom ihåg att OVK-besiktningen skyddar och säkrar livslängden på hela anläggningen.
 • Om du får rådet att investera i en ny ventilationsanläggning är det viktigt att den betalar tillbaka sig på max tio år. Se därför till att du får skriftliga underlag och kalkyler för detta.

KONTAKTA OSS

 

Gratis tips ur vår Energihandbok

Prioritera helhetsperspektivet och välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken