OVK – Besiktning

Ett säkrat inneklimat

OVK-besiktning är obligatorisk i fastigheter där det stadigvarande vistas människor. Beroende på typ av fastighet, typ av verksamhet i fastigheten och typ av ventilationslösning, gäller olika intervall. Kontroll ska göras var tredje, sjätte eller nionde år. Det är du som fastighetsägare som ska se till att OVK-besiktningen utförs. Du måste anlita en certifierad OVK-besiktningsman för arbetet.

Efter en väl utförd OVK blir både du och myndigheterna nöjda. Du får ju ett bra och energieffektivt inneklimat.

 

Det här ingår:

 • Certifierad OVK besiktningsman
 • Detaljerade och unika tips för energibesparing och bättre luftflöden i din fastighet
 • Åtgärdslista med utförande och efterkontroll
 • Inskick av ditt OVK-protokoll till kommunens byggnadsnämnd
 • Påminnelse till dig inför nästa gång en OVK behövs (vanligen efter tre eller sex år)
 • Vi kan också hjälpa dig att utföra eventuella åtgärder efter OVK besiktningen

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

 • När du gör en OVK-besiktning, se till att få reda på:

– hur bra anläggningen går
– hur bra den stämmer med din verksamhet
– framtida underhållsbehov
– möjliga energieffektiviseringar

 • Kontrollera även de system som inte är lagpliktiga, men viktiga för arbetsmiljön.
 • Välj en partner som klarar både kyla, värme, ventilation och styr- och regler. En OVK är komplicerad, och det är själva samverkan av disciplinerna som ger resultat.
 • Se inte OVK som ett “myndighetskrav”. Dålig ventilation gör dig  trött och försämrar prestation och välmående.
 • Kom ihåg att OVK-besiktningen skyddar och säkrar livslängden på anläggningen.
 • Om du får rådet att köpa ny ventilationsanläggning – se till att få skriftligt bevis på att den betalar tillbaka sig på max tio år.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken