Indoor Energy, våra olika kontor

Gävle

Gävle Utmarksvägen 9D 802 91 Gävle

Telefon kontorstid: 026–51 02 00

Telefon övrig tid: 011-14 96 71

Björn Hultberg, Indoor Energy
Björn Hultberg

Regionchef Norr

070-309 66 87

Roger Zwahlen, servicechef, Indoor Uppsala
Roger Zwahlen

Servicechef

070-829 64 29