Indoor Energy, våra olika kontor

Luleå

Luleå Betongvägen 42 973 45 Luelå

Telefon kontorstid: 0920–890 52

Telefon övrig tid: 011-14 96 71

Tomas Rönnberg, avdelningschef, Indoor Skellefteå och Luleå
Tomas Rönnberg

Avdelningschef

070-724 00 41

Jonathan Karlsson, servicechef, Indoor Skellefteå och Luleå
Jonathan Karlsson

Servicechef

070-175 77 63