Indoor Energy, våra olika kontor

Örebro

Örebro Adolfsbergsvägen 2-4 702 27 Örebro

Telefon kontorstid: 019-675 14 80

Telefon övrig tid: 011-14 96 71

Peter Molin, Indoor Energy
Peter Molin

Regionchef Väst

070-562 02 74

Pernilla Carlsson, serviceledare, Indoor Örebro
Pernilla Carlsson

Servicechef kyla

073-066 75 58

Erik Barthelson, servicechef, Indoor Örebro
Erik Barthelson

Servicechef ventilation

073-411 77 08