Indoor Energy, våra olika kontor

Stockholm

Stockholm Vretenvägen 4 171 54 Solna

Telefon kontorstid: 08-764 50 00

Telefon övrig tid: 011-14 96 71

Patrik Vinsa, Regionchef Mitt, Indoor Energy
Patrik Vinsa

Regionchef Mitt

070-815 29 29

Joachim Tunström, avdelningschef, Indoor Energy
Joachim Tunström

Avdelningschef

070-823 06 81

Maria Sylvén, servicekoordinator, Indoor Energy
Maria Sylvén

Servicekoordinator

070-928 10 09

Ulrike Lindstedt, servicekoordinator påp Indoor Energy
Ulrike Lindstedt

Servicekoordinator

0732-32 65 12