Indoor Energy, våra olika kontor

Uppsala

Uppsala Lastbilsgatan 9 754 54 Uppsala

Telefon kontorstid: 018-50 10 30

Telefon övrig tid: 011-14 96 71

Björn Hultberg, Indoor Energy
Björn Hultberg

Regionchef Norr

070-309 66 87

Roger Zwahlen, servicechef, Indoor Uppsala
Roger Zwahlen

Servicechef

070-829 64 29