Åsa Wikensten ny koncernchef för Indoor Energy.

Åsa Wikensten, VD för Indoor Energy Systems AB

Den 1 februari tillträder Åsa Wikensten som koncernchef för Indoor Energy. Åsa tar över det operativa ansvaret från Mats Bjelkevik som tar plats i styrelsen. Åsa kommer senast från Coromatic där hon arbetat som koncernchef.

Indoor är ett ledande bolag inom energi och service och omsätter idag cirka 500 miljoner kronor. Bolaget har i en starkt fragmenterad bransch vuxit från 30 till 300 medarbetare och etablerat sig på över tio nya orter under de senaste tolv åren. Indoor har under samma period genomfört flertalet förvärv och haft en årlig organisk tillväxt på över 10 procent. Marknaden för energibesparingar växer under rådande energikris mycket starkt, vilket skapar stora möjligheter för Indoor att växa ytterligare både organiskt och genom förvärv på befintliga och nya orter. Med ett tydligt fokus på serviceavtal och energibesparingar har Indoor ett starkt utgångsläge.

Indoorkoncernen är inne i en expansiv fas och vi ser tydligt hur efterfrågan på våra tjänster inom energi och serviceområdet ökar. Åsas erfarenhet från att leda och utveckla verksamheter i snabb tillväxt samt hennes erfarenhet av förvärvs- och integrationsarbete kommer att vara till stor fördel i vår fortsatta utveckling, säger Juan Vallejo.

Det känns otroligt spännande och kul att axla uppdraget som koncernchef i Indoor, ett bolag med en vision som aldrig varit mer relevant än nu. Genom vår helhetssyn, där vi optimerar energiförbrukningen i fastighetens samtliga system, hjälper vi Sveriges fastighetsägare att minska kostnaderna för energin rejält. Jag ser fram emot att fortsätta detta arbete tillsammans med medarbetare och kunder. Indoors kundfokus och spetskompetens ger också goda förutsättningar för fortsatt expansion, såväl geografiskt som med nya tjänster, säger Åsa Wikensten.

Det har varit ett privilegium att leda detta fina bolag i snart tolv år. Tillsammans med fantastiskt engagerade medarbetare har vi byggt en ledande aktör inom energi och service. Jag ser nu fram emot att fortsätta bidra från styrelsen och stötta Åsa i hennes arbete, säger Mats Bjelkevik.

För mer information kontakta:
Juan Vallejo, styrelseordförande Indoor Energy
+46 70- 687 71 81

Åsa Wikensten
asa.wikensten@indoor.se
070-257 71 72