Charlotte Geeber ansluter till Indoor Energy som Marknads- och Kommunikationsansvarig.

Charlote Geeber, marknads- och kommunikationsansvarig, Indoor Energy Systems AB

Charlotte Geeber ansluter i juni 2023 som Marknads- och Kommunikationsansvarig i Indoor Energy-koncernen. Rollen Marknads- och Kommunikationsansvarig är ny i koncernen och del av en satsning i att ta nästa steg i att positionera Indoor Energy på marknaden både som samarbetspartner och arbetsgivare. Charlotte har lång och bred erfarenhet från att utveckla och positionera bolag i stark tillväxt, och kommer senast ifrån motsvarande roll på Coromatic.

Indoor Energy är ett ledande bolag inom energi och service och omsätter idag över 500 miljoner kronor. Indoor har i 7 år givit ut Energihandboken med över 250 tips på hur fastighetsägare kan spara energi och därigenom bidra till den pågående energieffektiviseringen av Sveriges fastigheter. Indoor Energy har byggt ett varumärke starkt grundat på djup förståelse för hur svenska fastighetsägare kan arbeta effektivt och se till samverkan mellan teknikslagen värme, ventilation, kyla och automation. Charlottes uppdrag blir att fortsätta utvecklingen av varumärket samt stärka vår kommunikation, såväl externt som internt.

Bolaget har, i en starkt fragmenterad bransch, vuxit från 30 till 300 medarbetare och etablerat sig på över tio nya orter under de senaste tolv åren. Indoor Energy har under samma period genomfört flertalet förvärv och haft en årlig organisk tillväxt på över 10 procent. Marknaden för energibesparingar växer under rådande energikris mycket starkt, vilket skapar stora möjligheter för Indoor Energy att växa ytterligare både organiskt och genom förvärv på befintliga och nya orter.

Med ett tydligt fokus på serviceavtal och energibesparingar har Indoor Energy ett mycket starkt utgångsläge.

– Indoorkoncernen är inne i en expansiv fas och vi ser tydligt hur efterfrågan på våra tjänster inom energi och serviceområdet fortsatt ökar. Med Charlottes erfarenhet och kompetens inom marknad och kommunikation kan vi nu ta vidare kliv på vår resa mot att energieffektivisera Sveriges fastigheter genom att säkra att våra kunder har de mest energieffektiva fastigheterna i branschen, säger Åsa Wikensten, VD och koncernchef Indoor Energy.

– Det känns otroligt spännande och kul att axla uppdraget inom Marknad och Kommunikation på Indoor Energy, ett bolag med en vision som aldrig varit mer relevant än nu. Genom vår helhetssyn, där vi optimerar energiförbrukningen i fastighetens samtliga system, hjälper vi Sveriges fastighetsägare att minska kostnaderna för energin rejält och bidrar också positivt på miljön. Jag ser fram emot att fortsätta detta arbete tillsammans med mycket kompetenta medarbetare och kunder utifrån ett marknads- och kommunikationsperspektiv, säger Charlotte Geeber. 

För mer information kontakta:
Åsa Wikensten, koncernchef Indoor Energy
asa.wikensten@indoor.se
+46 070-257 71 72