Indoor Energy fortsätter sin etablering i Norrland och öppnar kontor i Östersund

Indoor Energy Systems AB öppnar kontor i Östersund

Norrland är en intressant marknad med stor potential inom energieffektivisering av fastigheter och vi är glada att nu kunna berätta att Indoor Energy fortsätter att expandera i Norrland. Vårt fjärde kontor öppnar vi i Östersund, och från start i mars/april kommer vi att vara 6 personer med hög teknikkompetens och lokal marknadskännedom.

Under december 2022 etablerade vi oss med kontor i Gävle, Skellefteå och Luleå. Och vi har fått ett mycket positivt mottagande på respektive lokal marknad. Kontoret i Östersund kommer att ledas av Oscar Lundgren.

Björn Hultberg som leder Indoor:s Norrlandssatsning kommer tillsammans med Östersundsgänget att vara närmare 30 personer i Norrland. Marknaden är expansiv i Norrland och vi ser stor potential att med Indoor:s erbjudande hjälpa fastighetsägare att energieffektivisera sina fastigheter och vi har redan anställningsbehov på samtliga orter. I och med etableringen av Indoor får regionen nu tillgång till ett nätverk av specialister och tjänsteerbjudanden i kombination med lokal närvaro, säger Björn som har verkat inom branschen i Norrland i snart 40 år och kan marknaden bra.

Vi har under många år haft rikstäckande kunder i Norrland och sett potentialen i regionen.

Tillsammans ser vi att Indoor kan vara en attraktiv arbetsgivare lokalt samtidigt som att Indoors specialiserade tjänster kopplade till energieffektivisering av fastigheter i allra högsta grad är relevant för marknaden i Norrland, säger Indoor Energys koncernchef Åsa Wikensten.

På frågan om varför Oscar väljer att ansluta till Indoor svarar han, Indoor Energy är ett unikt företag i branschen som framgångsrikt hjälpt fastighetsägare till lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat genom att ta hänsyn till flera teknikperspektiv samtidigt för att få en helhetssyn och kunna erbjuda relevanta och långsiktigt hållbara lösningar till kunderna. Det känns otroligt spännande att få vara med från starten och med lokal närvaro bygga upp verksamheten i Östersund och Norrland.

För mer information kontakta:
Åsa Wikensten, koncernchef Indoor Energy
 asa.wikensten@indoor.se
+46 70-257 71 72