Maria Karlström ny CFO på Indoor Energy

Maria Karlströn, CFO Indoor Energy Systems AB

Indoor Energy, experter inom energioptimering och service i fastigheter, har anställt Maria Karlström som CFO.

Detta är en i raden av rekryteringar till ledande befattningar som Indoor Energy har gjort den senaste tiden, som ett led i att rusta bolaget för fortsatt expansion där även Maria kommer att vara en del av koncernledningen.

Maria Karlström har gedigen erfarenhet från att arbeta som ekonomichef i servicetunga verksamheter där kunskap och förståelse för slutkundens affärsutmaningar och behov är avgörande. Det är viktiga erfarenheter hon tar med sig till Indoor Energy där hennes ansvar blir att vidareutveckla ekonomifunktionen som en viktig del i kundleveransen. Vidare ska hon leda arbetet med att säkerställa att ledningen på Indoor Energy har rätt data, systemstöd och processer när bolaget expanderar och hjälper fler inom fastighetssektorn att minska energikostnader och negativ miljöpåverkan.

– Som serviceverksamhet hanterar vi många viktiga och parallella processer hos våra kunder och i det arbetet är god kontroll och att minimera avvikelser helt avgörande. Här kommer Marias långa erfarenhet av liknande arbete från närliggande verksamheter att bli ett viktigt tillskott till bolaget generellt, och till ekonomifunktionen specifikt, när vi bygger Indoor Energy för fortsatt expansion, säger Åsa Wikensten, koncernchef på Indoor Energy

Maria Karlström har närmare 20 års erfarenhet av ekonomiarbete från flera ledande företag, närmast kommer hon från Aftén Bil. Genom sitt mångåriga arbete med ekonomi och processtyrning på både ISS Facility Services och senare på Inspira har hon skaffat sig djup förståelse för de specifika behov och utmaningar som kunder inom servicetunga branscher har.

– Indoor Energy har en mycket intressant position på marknaden för energieffektivisering inom fastighetssektorn, en bransch som växer kraftigt och där tillväxten drivs utifrån miljömässiga, regulatoriska och affärsmässiga grunder, alla viktiga områden för mig. När bolaget nu står inför kraftig tillväxt ser jag fram emot att få bidra med att förbättra processer, rutiner och systemstöd och på så sätt ge förutsättning för fler kunder att energieffektivisera på ett smidigt sätt, säger Maria Karlström.

Maria Karlström börjar sin tjänst hos Indoor Energy i januari 2024.