SEB i samarbete med Indoor Energy för att öka energiprestandan i bostadsrättsfastigheter

Indoor Energy och SEB samarbetar för att öka energiprestandan i bostadsrättsfastigheter

Indoor Energy, experter inom energioptimering och service i fastigheter, har slutit ett samarbetsavtal med SEB kring energianalyser för bankens bostadsrättsföreningskunder. Bakgrunden är de kommande direktiven på EU-nivå gällande ökade krav på energieffektivitet i fastigheter (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) med målet att nå netto noll 2050, och där första etappen kring sänkt förbrukning gäller redan från år 2027.

Samarbetsavtalet ger SEB möjligheten att erbjuda sina 3800 bostadsrättsföreningar, att tillsammans med Indoor Energy, göra en så kallad energianalys för att se vilka potentiella energislukare fastigheten har, och vad som behöver åtgärdas för att möta kraven.

Anna Gustavsson, Chef Brf på SEB

I samarbete med Indoor Energy och Fasadgruppen kan vi hjälpa våra kunder att komma vidare och bli konkreta i sina planer för att leva upp till målet EU kommunicerat, säger Anna Gustavsson, Chef Brf på SEB

Indoor Energys energianalyser omfattar en genomlysning av fastighetens värme-, styr och regler- samt ventilationssystem. Utifrån analysen går det att identifiera vilka åtgärder som kan vidtas för att få ned energiförbrukningen på kort och lång sikt.

– Det känns stort för oss och viktigt för Sverige att en av landets ledande banker tar det här initiativet för att hjälpa sina kunder minska klimatavtrycken, säger Åsa Wikensten vd och koncernchef för Indoor Energy. Genom den här typen av samarbeten kan vi i näringslivet i Sverige spela en stor för att kunna öka takten i att nå klimatmålen.

För SEB:s del kommer fastigheters energiprestanda vara en viktig parameter framåt vid finansiering av bostadsrättsfastigheter och som också kan påverka möjligheterna och villkoren för att belåna fastigheterna.

– Vi vill vara delaktiga i att driva fastighetsbeståndet att bli mer hållbart och det handlar både om energiförbrukning och ett hållbart driftnetto, avslutar Anna Gustavsson.

För mer information, kontakta:
Åsa Wikensten
+46-70 257 71 72
asa.wikensten@indoor.se