Stora pengar att spara på energieffektivisering för kommuner i Blekinge

Mats Bjelkevik, VD på Indoor Energy Systems AB

Fyra av tio kommuner varnar för ett ansträngt ekonomiskt läge i vinter, där notan för att värma upp skolor, ishallar och äldreboenden riskerar att bli rekordhög. Här är fyra tips på hur kommunerna i Blekinge sänka sina kostnader för el och uppvärmning, skriver Mats Bjelkevik, vd Indoor Energy.

För 42 procent av Sveriges kommuner är det ekonomiska läget ansträngt inför vintern, enligt en enkät som SVT nyligen gjort. Lika många anser att elpriset kraftigt påverkar det ekonomiska läget och i ett tjugotal kommuner finns en oro för att idrottshallar, ishallar och simbassänger inte ska kunna hållas öppna.

För kommunerna i Blekinge finns stora pengar att spara genom att satsa på energieffektivisering. I de flesta fastigheter går det att sänka energiförbrukningen med upp till 40 procent genom att optimera systemen för värme, kyla, ventilation och styr- och reglerteknik.

Nedan följer några av våra bästa tips till kommunerna i Blekinge för att sänka kostnaderna för el och uppvärmning:

  1. Se över energiförbrukningen i kommersiella fastigheter

Ställ in värme, kyla och ventilation så att de går på sparlåga när lokalerna inte används. Se till att värmebärare och värmeväxlare har rätt verkningsgrad. För fastigheter som saknar återvinning av ventilationsluften finns stor potential att spara energi

  1. Varning för eluppvärmda baracker på skolor

Många skolor har tillfälliga lokallösningar med eluppvärmda baracker som blivit permanenta. Här finns stora pengar att spara genom att sätta in värmepumpar. Skolor har även höga luftflöden – se till att värmen i luften återvinns och kontrollera att drifttiderna är rätt inställda.

  1. Värm äldreboenden på rätt sätt

Äldre behöver lite högre inomhustemperatur (cirka 23 grader). Men det behöver inte vara lika varmt i korridorer och förvarings- och gemensamhetsutrymmen hela dygnet. Genom att ställa in drifttider och zonindela finns stora möjligheter att spara på både värme och ventilation.

  1. Sänk inomhustemperaturen i ishallar

Ishallar slukar mycket energi, men ofta går det att spara 10–20 procent. Att minska isens tjocklek med en centimeter sparar omkring 10 000 kilowattimmar per år. En grad lägre inomhustemperatur minskar förbrukningen med cirka 30 000 kilowattimmar. Att höja istemperaturen några tiondels grader sparar ytterligare energi. Och att byta till LED-belysning ger dubbla vinster, eftersom den drar mindre energi och avger mindre värme.

Ett villkor för att kapa energikostnaderna är att kommunerna använder lagen om offentlig upphandling på ett sätt som gör det möjligt att arbeta långsiktigt med energibesparing. Ställ höga krav på kompetens och resurser, utvärdera inte bara timpriset. Det krävs kompetens för att köpa kompetens. Att välja det som är billigast på kort sikt kan bli väldigt dyrt i längden.

Mats Bjelkevik, VD Indoor Energy