Vi kan spara 40% av energiförbrukningen i svenska fastigheter.

Energihandboken - The Podcast av Indoor Energy Systems AB

Hur man gör? Det går vi igenom i den nya podcasten, Energihandboken – The Podcast.

Världen står inför en enorm energiomställning som påverkar oss alla och fastighetsbranschen är inget undantag, 94% av alla fastigheter i Europa är i stort behov av att energieffektiviseras. Energiförbrukningen i dagens fastigheter är oacceptabelt hög, och fastigheter står för en enorm del (40%) av den totala energiförbrukningen. Det är inte hållbart, vi måste agera nu! Vi på Indoor Energy vet hur vi sänker energiförbrukningen i en fastighet med 40% och samtidigt förbättrar inomhusklimat. Vi vet alltså vad som krävs för att sänka Sveriges totala energiförbrukning med 16%!

Ett stabilt och hälsosamt inomhusklimat uppnås genom samverkan mellan kyla, värme, ventilation och byggnadsautomation. Med vår, kunskap och tekniska spets ökar vi värdet på din fastighet, förbättrar för dem som vistas i fastigheten och bidrar samtidigt till ett lägre klimatavtryck. Det är med andra ord både bra och lönsamt för alla parter.

Formatet pod ger oss möjlighet att gå ännu djupare inom olika tekniska områden. Genom att i podden intervjua experter inom olika teknikområden hoppas vi kunna öka kunskapsnivån i branschen hos både tekniker, konsulter och alla andra som faktiskt är intresserade av energibesparingar i fastigheter.

För mer information kontakta:
Mats Bjelkevik, koncernchef Indoor Energy
mats.bjelkevik@indoor.se
+46 070-422 87 36