Tomas Håkansson

Tomas Håkansson, avdelningschef, Indoor Gävle