Tomas Rönnberg

Tomas Rönnberg, avdelningschef, Indoor Skellefteå och Luleå