Automatiseringen av Nationalarenan

Friends Arena (Nationalarenan) och Friends Arena Gate är komplicerade anläggningar. Här sökte kunden en totalentreprenör för byggnadsautomationen – från projektering till driftsättning. Kraven på teknisk innovation och projektledning var mycket höga, så vi är givetvis glada att valet föll på Indoor Energy.

Det här uppdraget har väl definierade ekonomiska ramar. Det handlar om en samverkansentreprenad med extrema krav på säkerheten i kvalitetssystemen och leveranstiderna. Kraven är också mycket höga på tekniskt utförande och projekteringskompetens. Nationalarenan måste helt enkelt fungera perfekt. För Indoor internt är projektet ett samverkansprojektering mellan alla Indoors kompetenser. De många delarna ställer extra höga krav på projektledningen.

Intelligenta kommunikationsgränssnitt
För att minimera kostnader för installationer användes kommunikationsgränssnitt på ett intelligent sätt. Vi ville utnyttja komponenternas kommunikationsmöjligheter till max. På så vis har vi lyckats minimera antalet apparatskåp – trots betydande ledningslängder och en enorm mängd funktioner. Ekonomin var högt prioriterad i projektet, och tack vare vår lösning minimerades installationskostnaden.