Ett valsverk som aldrig är ute och valsar

Ett valsverk är för en stålproducent ungefär vad motorn är för en bil. Det måste fungera, driftsäkerheten är extremt viktig och varje driftstopp slår hårt mot resultatet.

SSAB, Sveriges största stålföretag och ett av världens ledande inom höghållfasthetsstål, behövde hjälp med ett ställverk till ett stort valsverk. Och det fanns inget utrymme för misstag. Kunderna måste få sina produkter i tid. SSAB behövde hjälp med att projektera, samordna och utföra en mängd viktiga funktioner i ett ställverk till det stora valsverket N4: ventilation, kyl- och styrinstallationer. Det här var en mycket komplex uppgift, och det krävdes en nära dialog med SSAB för att säkra att alla höga krav infriades. Varje misstag kan bli extremt kostsamt.

Ställverk vid SSABs valsverk
Ställverket – en garant för att valsverket ska fungera

En skräddarsydd lösning
Problemen löstes med att Indoor Energy tillsammans med kunden projekterade och installerade en lösning för ventilation med brandfunktioner, kyla och styrfunktioner. SSAB fick här en hållbar, nyckelfärdig och skräddarsydd klimatlösning som är tekniskt anpassad, driftsäker och ekonomisk. Och kunderna fick sina leveranser av det världsberömda svenska höghållfasthetsstålet.

Brandspjäll vid SSABs valsverk
Viktiga brandspjäll vid en brandcellsgräns

Logotype SSAB