Vår expertis hjälper CBRE värdera rätt

CBRE är världens största fastighetsrådgivare med verksamhet i över 100 länder globalt med inriktning på både rådgivning, försäljning och förvaltning av kommersiella fastigheter. I Sverige har företaget kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

I Sverige har företaget kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. En allt viktigare del i rådgivningsverksamheten är marknadens behov av att hållbarhetsoptimera sina fastighetsbestånd. Drivkrafterna handlar om både kostnadsbesparingar, skärpt lagstiftning och att allt fler fastighetsägare har ett mål avseende netto noll i linje med bland annat Parisavtalet.

Med hjälp av Indoor Energys kompetens inom värme, kyla och ventilation erbjuder CBRE så kallade Energy Audits, eller energikartläggningar till sina kunder. En kartläggning visar på hur en fastighet eller ett bestånd presterar energimässigt i dagsläget men i arbetet ingår också att göra beräkningar kring hur fastigheten kommer att prestera framåt.

Viktigt vid värdering och finansiering
En stor drivkraft bakom utvecklingen är förstås att kunna sänka fastigheternas driftkostnader, men idag är en kartläggning också en självklar del vid en försäljning där energiprestanda är en viktig komponent i värderingen av fastigheten.

Linda Kjällèn, CBRE
Linda Kjällén, Sustainability Manager CBRE

– Vi ser att köparna på marknaden blir alltmer intresserade av hållbarhetsaspekterna i de objekt de ska investera i, så en energikartläggning är idag en nödvändig komponent i värderingsarbetet, säger Linda Kjällén, Hållbarhetschef för CBRE i Sverige.

En annan viktig faktor är att bankerna ställer allt högre krav på fastigheternas energiprestanda vid utlåning, vilket också gör att energislukande byggnader behöver optimeras för att uppfylla även dessa krav.

En struktur och plan är nödvändig
Sveriges målsättning är att senast 2045 nå netto noll avseende växthusgaser. För fastighetsbranschen finns en kravtrappa i och med nya EU-direktiv kring hur fastighetsbeståndet ska prestera framåt (Energy performance of buildings directive). Linda Kjällén poängterar vikten av att börja redan nu med att strukturera arbetet kring energioptimering.

– Det är viktigt att ta reda på sitt utgångsläge kring energiprestandan, göra en plan och sedan täta uppföljningar. Genom att från början sätta upp en struktur kring detta blir det enkelt att få ut aktuell data inför kommande krav på mer detaljerad hållbarhetsrapportering, menar Linda.

Uppskattat med Indoor Energys expertis
CBRE samarbetar med experter inom olika områden för att kunna göra kvalificerade analyser och ge de bästa råden till sina kunder.

– Indoor Energys spetskompetens kring energieffektivisering ger oss rätt input för våra vidare analyser och vi uppskattar att de är snabbfotade och lyhörda för våra kunders behov, avslutar Linda Kjällén. Vi samarbetar alltid med ledande expertis inom olika områden för att vara en heltäckande leverantör av rådgivning till fastighetsbranschen. Därför är Indoor Energy en viktig partner för oss.