Produktionskritisk kyla hos Orkla Foods

Orkla Foods tillverkar några av de mest välkända produkterna i svenska livsmedelsbutiker, som exempel kan nämnas Ekströms soppor, Kalles kaviar, Havre Fras, Risifrutti och Bobs sylt och safter för att nämna några exempel. Bolaget har totalt sju produktionsanläggningar runtom i landet där 90 % av den mat och dryck som Orkla Foods säljer i Sverige produceras.

För att garantera en säker och kvalitativ livsmedelsproduktion behöver produktionsanläggningarna uppfylla höga krav på livsmedelssäkerhet. En viktig del i detta är att livsmedlen i produktionen kan hålla rätt temperatur. Sker ett avbrott i någon kylanläggning som påverkar temperaturen, så måste all mat slängas. Produktionen i anläggningarna är igång i princip alla årets dagar, vilket ställer stora krav på underhåll och service av anläggningarnas infrastruktur.

Risifrutti, en produkt producerad av Orkla

Ökad driftsäkerhet med rätt dimensionering
Orkla Foods har sedan många år ett samarbete med Indoor Energy som service- och underhållspartner för kylanläggningarna gällande tillverkningen i Örebro och Kumla. Indoor Energy ger också löpande råd kring dimensionering och uppdatering av utrustningen, och ser till att rätt reservdelar finns tillgängliga i fall något skulle gå sönder.

– Indoor Energy har på ett mycket bra sätt hjälpt oss att beräkna kapaciteten i kylanläggningen så att vi har redundans ifall någon del i kylanläggningarna slutar fungera. Det är oftast när det är väldigt varmt utomhus på sommaren som det är som mest kritiskt. Tidigare behövde vi ibland stoppa produktionen varma dagar, men nu kan vi köra för fullt, säger Benny Johansson, som är drifttekniker på Orkla Foods i Kumla.

Proaktiv planering en nyckelfaktor
Några av Orkla Foods kylanläggningar har 50 år på nacken. Det kan tyckas väldigt gammalt, men med rätt service och komponentbyten så fungerar de lika bra som en mer modern anläggning. Benny Johansson och kollegan Ingvild Bentzröd Svensson poängterar vikten av att ha ett nära samarbete med sin driftpartner, så att problem som uppstår snabbt kan avhjälpas.

– Indoor Energys Drifttekniker känner oss och våra maskiner väldigt väl, vilket gör att de proaktivt kan införskaffa reservdelar och föreslå förbättringar hela tiden, men också rycka ut direkt och åtgärda när något slutar fungera, säger Ingvild Bentzröd Svensson. Deras proaktivitet och kunskap om oss har räddat produktionen många gånger.