Samarbete mellan Indoor Energy och Riksbyggen gav Brf Muraren bättre inomhusklimat

Vid sidan av bostadsbyggande är Riksbyggen en av Sveriges ledande förvaltare av bostäder och i uppdragen ingår alltifrån ekonomi till drift där energieffektivisering blivit en allt viktigare tjänst att kunna erbjuda. Tillsammans med Indoor Energy har Riksbyggen nu kunnat hjälpa Brf Muraren i Uppsala att modernisera värmesystemet för en jämnare temperatur och därmed bättre driftekonomi i fastigheten.

Ojämn värme
Ojämn temperatur är ett vanligt problem i fastigheter där värmesystemet kanske har några år på nacken. För Brf Murarens 111 lägenheter var detta ett problem; några lägenheter hade det för varmt och i några var det för kallt. Förutom att det påverkade boendekvaliteten negativt så innebar det också att den totala värmeanvändningen blev för hög med dyra fjärrvärmeräkningar som följd.

Analys och justering gav snabb effekt
Indoor Energy fick uppdraget att göra en analys över situationen vilket resulterade i en injustering av värmesystemet samt att radiatorventiler och termostater byttes i alla lägenheter, med omedelbar förbättring som följd.

Energiingenjör Adam Jakobsson på Riksbyggen var ansvarig för projektet:

– Det här är enkla men viktiga åtgärder som många flerfamiljsfastigheter skulle må bra av att göra. I fastigheten har åtgärderna satts på prov direkt under den annars jobbiga höst- och vintersäsongen med jättebra resultat och en väldigt nöjd kund som en följd av det.

Dokumentation är A och O
För en bostadsrättsförening är det viktigt med strukturerad dokumentation över alla processer, särskilt som föreningens medlemmar tenderar att skifta över åren. I Indoor Energys alla projekt ingår alltid tydlig och lättillgänglig dokumentation över resultat och förslag till åtgärder, i det här fallet dokumentation för varje enskild lägenhet.


– Vi är väldigt nöjda med samarbetet från start till mål och dokumentationen Indoor Energy lämnade över är exemplarisk och ett väldigt viktigt verktyg för att föreningen långsiktigt ska kunna upprätthålla rätt värmebalans i fastigheten, avslutar Adam Jakobsson. Dessutom är den lätt att förstå, vilket gör att föreningen själva kan göra justeringar framöver om behov skulle uppstå.