Söderhallarna fick nytt liv

Söderhallarna i Stockholm är en klassisk mötesplats. Här finns inte bara en stor saluhall med matmarknad och restauranger, utan även en mängd biografsalonger och andra kulturscener. Fastigheten med tekniska lösningar från 1980-talet hade stora behov av modernisering.

För Indoor innebar projektet att hitta en teknisk lösning som säkerställde driften av värme, ventilation, kyla och brand med fokus på energibesparing. Det var en självklarhet att koppla upp alla anläggningar digitalt för effektiv avläsning och styrning. Utrustningen behövde moderniseras, här behövde ett stort mått av nytänkande och innovation. Målet var energioptimering och hög användarvänlighet. Söderhallarna behövde en partner med hög kompetens inom både IT, VVS och el. Dessutom fanns en stor kyldel i entreprenaden. Därför var behovet av helhetssyn och systemtänk mycket stort.

SCADAn håller ordning
Indoor Energy installerade en SCADA (överordnad huvuddator) till byggnadsautomationssystemet för en mängd system: VVS, kyla, el och energi.

Vi upprättade nya system med totalflödesscheman, där det går att zooma ner på enskilda givare. Som grund till placeringen av givare och andra komponenter använde vi planritningarna. Idag kan alla värden avläsas i realtid för samtliga totalflöden. Ett heltäckande, trådlöst nätverk har skapats för åtkomst av systemen via mobiltelefoner, paddor etc.

Överblick och kontroll
Resultatet har blivit bättre kontroll av systemen var för sig, men framför allt en helt ny en överblick av fastigheten. Energilarm har programmerats, som utlöses vid värden som vi bedömer avviker från god energiförbrukning. Användarvänligheten har förbättrats betydligt, då man nu har tillgång till alla värden direkt ute hos hyresgästen. Driften har varit med och skräddarsytt hela upplägget, och idag upptäcker värden avvikelser innan gästerna upptäckt och larmat. Hela anläggningen går att nå på distans, så det är enkelt att justera, trimma och ändra alla värden. Idag fungerar systemen problemfritt, precis som det ska vara i en myllrande saluhall som nästan alltid är öppen.