Värmeinjustering av Brf Pastellen med emanipplar

Under början av år 2021 fick Indoor Energy Värmebalans förtroendet att utföra en värmeinjustering av flera fastigheter tillhörande Brf Pastellen på Tyresö, Stockholm. Orsaken till värmeinjusteringen var ojämna rumstemperaturer där vissa lägenheter hade låg rumstemperatur medan vissa andra hade en för hög rumstemperatur. Värmeinjusteringen utfördes med den unika metoden, emanipplar, och omfattade totalt 72 lägenheter och cirka 475 radiatorer. Utförandet av entreprenaden har varit väldigt framgångsrikt, mycket tack vare det fina engagemanget som Brf Pastellen har visat.

Så här säger Kjell Willix, ordförande för Brf Pastellen, om utförandet och resultatet av injusteringen:

Jag tycker att det har gått väldigt bra vad gäller både utförande och resultatet. Jag tycker att kommunikationen har varit utmärkt mellan parterna och informationen har varit väldigt tydligt från Indoors sida. Även tidplanen och planeringen har varit inom rimliga perioder och montagearbetet har varit smidigt. Indoor är väldigt professionella. Föreningen upplever ett optimalt inomhusklimat och styrelsen har inte fått något  klagomål sedan entreprenaden utfördes. 

Sänkta kostnader för uppvärmning
Det första som märks efter värmeinjusteringen är att arbetet var välbehövligt. Det kommer att gynna föreningen i fortsättningen då det skapar en bra komfort för alla boende, samt en god ekonomi för föreningen då den lyckats sänka värmekurvan. Man får inte heller glömma den miljömässiga aspekten av insatsen eftersom Brf Pastellen nu kan minska energianvändning genom en optimerad värmekurva och drift.

När det nu gått en tid sedan installationen kan vi se att energiförbrukningen för uppvärmningen har minskat sedan entreprenaden utfördes, säger Kjell Willix, ordförande för Brf Pastellen.

Andreas Ljungberg, vice ordförande och Kjell Willix, Ordförande Brf Pastellen