Indoor Climacheck, för effektivare drift för din kylmaskin och värmepump

Climacheck – för effektivare drift för din kylmaskin och värmepump

Det är viktigt att lite större värmepumpar och kylaggregat fungerar effektivt. Med större menas pumpar och aggregat över 30 kW (som jämförelse är en vanlig villapump på ca 10 kW) och drifttider på mer än 1500 timmar per år.

Indoor Energy Climacheck är en effektivitetsmätning av värmepumpar och kylaggregat där du mäter ett stort antal driftsvärden på anläggningen. Det är viktigt att lite större värmepumpar och kylmaskiner fungerar effektivt. Då menar vi maskiner på över 30 kW (som jämförelse är en vanlig villapump på ca 10 kW) och drifttider på mer än 1500 timmar per år. Climacheck är en effektivitetsmätning av värmepumpar och kylmaskiner, där du mäter ett stort antal driftsvärden på anläggningen.

Med hjälp av ett dataprogram kan du se maskinens effektivitet. Vi kan nästan alltid, genom att justera driftparametrar, inställningar och flöden, optimera din anläggning, spara energi och förlänga livslängden.

Det här ingår:

  • Installation
  • Service
  • Effektivitetsmätningar
  • Optimeringar
  • Prediktivt underhåll
  • Ingår ofta i ett serviceavtal med Indoor
  • Vibrationsmätning (vid större anläggningar)

Bra att tänka på:

  • Det finns tre olika nivåer av effektivitetsmätning av din kylanläggning eller värmepump: engångsmätning, regelbundet eller ständig (via uppkoppling)
  • Om du gör flera mätningar, se till att bevaka trenderna, trendanalys är ett lätt sätt att tidigt se eventuella förändringar i systemen
  • Ständig uppkoppling och övervakning är det bästa sättet att undvika driftsavbrott, särskilt för driftskritiska anläggningar