Energianalys

Energianalys

Hur mår din fastighet? Beställ en energianalys

I vår energianalys går vi igenom hela din fastighet med fokus på de tekniska installationerna. Vi analyserar fastighetens energianvändning med djupa teoretiska och praktiska kunskaper som bas. Bara som ett exempel har vi 25 spjutspetspersoner med mycket djup kompetens inom olika tekniska discipliner.

Utifrån platsbesök och samtal med fastighetsägare och hyresgäster skapar vi en bild av hur fastigheten mår, och hur effektiv den är energimässigt. Sedan tar vi fram ett förslag på åtgärdspaket. Det är åtgärder som sparar energi och gör fastigheten mera driftsäker med nöjda hyresgäster som resultat. Alla våra åtgärdsförslag sammanställs i en överskådlig rapport där varje punkt presenteras med budget, återbetalningstider och energi-/miljömässiga resultat.

Det här ingår med vår energianalys:

  • Utredning och analys
  • Platsbesök och intervjuer
  • Överskådliga rapporter
  • Analys av tekniska livslängder på befintliga system och komponenter
  • Budgetpriser och återbetalningstider för varje föreslagen åtgärd
  • Förslag på genomförandeplan i samråd med dig

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

  • De smartaste lösningarna ligger i att föreslå rätt åtgärder – och realistiska åtgärder. Konsulter ser ofta teoretiska samband, men kan missa enkla, billiga åtgärder som tillsammans sparar massor av energi (och pengar). Du behöver alltså någon som förstår både teori och praktik!
  • Köp inte en hyllvärmare tillEn stor, dyr energiutredning som aldrig blir genomförd skapar inga resultat. Genom att välja en leverantör som inte bara föreslår åtgärder, utan också kan genomföra dem praktiskt, får du saker gjorda. Och världen slipper ännu en dyr energiutredning som blir stående i en pärm.
  • Se till helheten. Frågar du någon som bara säljer bergvärmeutrustning om hen kan minska dina energikostnader så kan du vara säker på två saker: 1)Hen svarar ja. 2)Hen kommer att rekommendera en ny bergvärmeanläggning. Detta kan förstås vara rätt, men det kan också finnas helt andra åtgärder som stämmer bättre med din fastighet, din plånbok och dina förutsättningar.
  • Skapa ett långsiktigt samarbeteAtt spara energi är ingen engångsaktivitet. Det är en långsiktig process som underlättas av att din leverantör verkligen känner dig och dina fastigheter.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken