energikartläggning

Energikartläggning

Energikartläggning

Sedan 2014 måste stora företag (med över 250 anställda, en omsättning på minst 50 miljoner EUR eller en balansomslutning på minst 43 miljoner EUR/ år) genomföra en så kallad energikartläggning vart fjärde år. Små och medelstora företag har inte samma krav på sig, men kan få ekonomisk stöd för att göra en energikartläggning. Vi rekommenderar att ni gör det! Energikartläggningen syftar till att kartlägga enenergikonsumtion. Sedan blir det mycket lättare att se var ni kan spara energi. Kartläggningen ska redovisas till Energimyndigheten. Den ska innehålla byggnadernas energianvändning och verksamhetsenergi. Dessutom energianvändningen för transporter.

Om ni hyr lokaler behöver ni bara kartlägga den energianvändning som ni styr över – sådant som belysning, ventilation och elutrustnig. Det är enklast om hyresvärd och hyresgäst samarbetar aktivt. Indoor skräddarsyr ett passande team för just din energikartläggning. Här använder vi både interna och externa resurser för att alltid ge den bästa kompetensen i varje enskilt fall.

Det här ingår i vår energikartläggning:

Energikartläggning ska omfatta det som din verksamhet omfattas av enligt lag. Det skiljer sig från fall till fall, men några viktiga huvudpunkter av analysen är:

  • Tillförsel och användning av energi för drift av verksamheten, byggnader och transporter. All använd energi i form av värme, fasta, flytande eller gasformiga bränslen, elenergi eller andra energiformer ska kartläggas.
  • Årlig tillförd energi angiven i megawattimmar (MWh) och kronor för respektive energislag samt fördelning av tillförd energi. Tillförd energi ska fördelas på verksamhetens olika produktionsprocesser, övriga processer som till exempel belysning, ventilation och lokalvärme samt leveranser till omgivande samhälle.
  • Förslag till åtgärder för energieffektivisering avseende företagets olika processer.

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

  • En väl genomförd energikartläggning fungerar utmärkt som strategiskt underlag när förertagsedning ska fatta beslut om framtida investeringar.
  • Sök energikartläggningsstöd hos Energimyndigheten! Stödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan. Ditt företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd, och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Stödet kan sökas hos Energimyndigheten.
  • Läs mer här på Energimyndighetens hemsida om hur stort stöd du kan söka.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken