Ackreditering

Säkra trycket

Som anläggningsägare är du ansvarig för att trycksatta ledningar och kärl tryckprovas innan de tas i bruk – även efter reparationer och ombyggnader.

Ackrediteringen omfattar riskbedömningen kring trycksättningen. En ny riskbedömning måste alltså göras varje gång du bygger om eller förändrar systemet.

Alla företag som tryckprovar eller täthetsprovar med gas måste vara ackrediterade. Undantag gäller för mycket låga tryck på under 0,03 bar och små anläggningar (t ex kyl- och frysskåp för privat bruk) med tryck på upp till 3 bar. I princip alla kommersiella kylmaskiner samt kommersiella och privata värmepumpsinstallationer omfattas alltså av kraven!

Tryckprovningen måste göras strukturerat och noggrant av kunnig personal. Det handlar inte bara om risk för haveri av teknisk utrustning, utan om personsäkerhet, då ett haveri eller ett läckage kan orsaka mycket allvarliga personskador.

 

Det här ingår:

 • Serviceavtal med planerade täthets- och tryckprovningar
 • Dokumenterade och godkända rutiner enligt SWEDACs riktlinjer
 • Ackreditering från  SWEDAC med acrediteringsnummer 2871
 • Kalibrerad utrustning och rätt verktyg för processerna
 • Samtliga tekniker utbildas fortlöpande med fasta mellanrum
 • Rapportering årsvis via servicerapport
 • Riskbedömning som utförs och dokumenteras innan arbetet påbörjas
 • All erforderlig myndighetsrapportering

Jag vill träffas om det här

Bra att tänka på:

 • Endast 2 av 3 kylföretag är ackrediterade. Du hittar dem på swedac.se
 • Vid en olycka, där du underlåtit regelbunden kontroll, blir straffet personligt och i värsta fall fängelse.
 • Provning utan ackreditering straffas med en sanktionsavgift på 10 000 kronor.
 • Har du trycksatta ledningar och kärl – skaffa ett serviceavtal med en ackrediterad partner som säkerställer både funktion och rapportering.
 • Ackreditering är en stor process som innebär stora kostnader för entreprenören. Den som inte tar betalt för detta av dig som kund, skapar dåliga förutsättningar för att hålla rutiner, personal och utrustning uppdaterade. Alternativt sprider man ut kostnaden även på uppdrag där ackreditering inte krävs.

 

Tips från Energihandboken

Prioritera helhetsperspektivet Välj en leverantör som kan både värme, styrteknik, ventilation och kyla. Tyvärr missar entekniksbolagen (som bara vill sälja mer av en viss del) det viktigaste för att spara energi; samverkan av systemen. En fastighetstekniker med förståelse för helheten är värd sin vikt i guld och sparar energi och pengar.

Beställ Energihandboken